Torshälla stads nämnd

Vår nämnd är unik i Eskilstuna kommun som enda kommunala nämnd med ansvar för kommunal verksamhet.

Vi har fokus på och ansvarar för frågor med stark lokal prägel, bland annat:

  • Kultur- och fritidsverksamhet
  • Frågor gällande ort, näringsliv och föreningar
  • Verksamhet gällande gator och parker
  • Utvecklingen av de kommunala verksamheterna i Torshälla

Sammanträdesdagar 2023

Måndag 13 februari

Torsdag 16 mars till Fredag 17 mars

Måndag 24 april

Torsdag 15 juni

Torsdag 24 augusti

Fredag 22 september

Fredag 13 oktober

Torsdag 7 december

 

Medborgardialog
En eftermiddag några gånger under året, klockan 15.00 - 18.00, kan medborgarna
personligen träffa politiker i Torshälla stads nämnd på Torshälla direkt för att ställa
frågor eller diskutera den kommunala verksamheten i Torshälla.

Måndag 6 mars
Onsdag 7 juni
Måndag 14 augusti
Tisdag 3 oktober
Måndag 27 november

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Lars-Göran Karlsson (S)

Ordförande Torshälla stads nämnd

Telefon:

Torshälla stads nämnd

Telefon:

Uppdaterad: 9 februari 2023