Torshälla stads nämnd

Nämnden är unik i Eskilstuna kommun som enda kommunala nämnd med ansvar för kommunal verksamhet inom ett geografiskt område.

Vi har fokus på och ansvarar för frågor med stark lokal prägel, bland annat:

  • Kultur- och fritidsverksamhet
  • Frågor gällande ort, näringsliv och föreningar
  • Verksamhet gällande gator och parker
  • Utvecklingen av de kommunala verksamheterna i Torshälla

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Sammanträdesdagar 2024

Tisdag 13 februari
Måndag 18 mars
Torsdag 25 april
Fredag 14 juni
Fredag 30 augusti
Måndag 23 september
Fredag 11 oktober
Fredag 13 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Lars-Göran Karlsson (S)

Ordförande Torshälla stads nämnd

Telefon:

Torshälla stads nämnd

Telefon:

Uppdaterad: 19 mars 2024