Stadsbyggnadsnämnden

Vårt uppdrag är att utveckla och sköta staden på ett sätt som främjar hållbarhet.

Vi ansvarar för:

  • planering av kommunens mark, vatten och trafik
  • bygglov med rådgivning och tillsyn över byggandet i kommunen
  • kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar
  • kollektivtrafik
  • parkering
  • myndighetsutövning inom färdtjänst och samhällsbetalda resor
  • modeller, kartor och kommunens geografiska informationssystem (GIS)

Vi arbetar också för trafiksäkerhet, framkomlighet och för att minska miljöbelastningen i staden så att Eskilstuna blir en mer trivsam stad.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2022
Tid: 08.30-16.00

Onsdag 19 januari
Torsdag 10 februari
Tisdag 22 mars
Tisdag 26 april
Tisdag 24 maj
Tisdag 14 juni
Tisdag 30 augusti
Tisdag 20 september
Fredag 7 oktober (obs ny dag)
Tisdag 15 november
Tisdag 13 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Sarita Hotti

Ordförande stadsbyggnadsnämnden

Telefon:

Stadsbyggnadsnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 29 september 2022