Stadsbyggnadsnämnden

Vårt uppdrag är att utveckla och sköta staden på ett sätt som främjar hållbarhet.

Vi ansvarar för:

  • planering av kommunens mark, vatten och trafik
  • bygglov med rådgivning och tillsyn över byggandet i kommunen
  • kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar
  • kollektivtrafik
  • parkering
  • myndighetsutövning inom färdtjänst och samhällsbetalda resor
  • modeller, kartor och kommunens geografiska informationssystem (GIS)

Vi arbetar också för trafiksäkerhet, framkomlighet och för att minska miljöbelastningen i staden så att Eskilstuna blir en mer trivsam stad.

En nämnd är den politska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2021
Tid: 09.00-16.00

Torsdag 14 januari
Torsdag 11 februari
Torsdag 18 mars
Onsdag 14 april
Onsdag 19 maj
Torsdag 17 juni
Torsdag 26 augusti
Torsdag 16 september
Onsdag 13 oktober
Onsdag 17 november
Torsdag 16 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Sarita Hotti

Ordförande stadsbyggnadsnämnden

Telefon:

Stadsbyggnadsnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 23 september 2021