Socialnämnden

Vår huvuduppgift är att verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.

Vi ska också skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Social trygghet
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024
Tid: 08.30

2 januari
9 februari
27 mars
25 april
30 maj
20 juni
22 augusti
20 september
11 oktober
28 november
19 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Göran Gredfors (M)

Ordförande socialnämnden

Telefon:

Socialnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Socialnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 3 april 2024