Eskilstuna kommun

Socialnämnden

Vår huvuduppgift är att verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.

Vi ska också skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Social trygghet
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2023
Tid: 08.30

2 januari
10 februari
30 mars
27 april
23 maj
22 juni
31 augusti
22 september
10 oktober
30 november
19 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Göran Gredfors (M)

Ordförande socialnämnden

Telefon:

Socialnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Socialnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 1 september 2023