Socialnämnden

Vår huvuduppgift är att verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.

Vi ska också skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Social trygghet
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället

En nämnd är den politska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2021
Plats: Nämndrummet, Värjan
Tid: 08.30

Måndag 4 januari
Onsdag 3 februari
Onsdag 17 mars
Onsdag 14 april
Onsdag 12 maj
Torsdag 17 juni
Torsdag 19 augusti
Torsdag 16 september
Onsdag 13 oktober
Torsdag 18 november
Torsdag 16 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Göran Gredfors

Ordförande socialnämnden

Telefon:

Socialnämnden

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Socialnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 18 oktober 2021