Socialnämnden

Vår huvuduppgift är att verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.

Vi ska också skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Social trygghet
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2022
Tid: 08.30

3 januari
10 februari
22 mars
26 april
24 maj
23 juni
30 augusti
20 september
13 oktober
24 november
13 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Göran Gredfors

Ordförande socialnämnden

Telefon:

Socialnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Socialnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 25 april 2022