Servicenämnden

Vi ansvarar för att tillhandahålla och utföra tjänster åt andra nämnder.

Vi hjälper också andra nämnder vid upphandlingar och initierar, genomför och samordnar upphandlingar för flera upphandlande myndigheter.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2022

Torsdag 20 januari
Onsdag 2 februari
Torsdag 24 mars
Torsdag 21 april
Torsdag 19 maj
Torsdag 16 juni
Torsdag 25 augusti
Torsdag 22 september
Torsdag 6 oktober
Torsdag 17 november
Torsdag 8 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Arne Jonsson

Ordförande servicenämnden

Telefon:

Servicenämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Servicenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 25 april 2022