Eskilstuna kommun

Servicenämnden

Vi ansvarar för att tillhandahålla och utföra tjänster åt andra nämnder.

Vi hjälper också andra nämnder vid upphandlingar och initierar, genomför och samordnar upphandlingar för flera upphandlande myndigheter.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2023

Torsdag 12 januari
Torsdag 9 februari
Torsdag 9 mars
Torsdag 20 april
Torsdag 11 maj
Torsdag 15 juni
Torsdag 24 augusti
Torsdag 21 september
Torsdag 11 oktober
Torsdag 16 november
Onsdag 13 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Jari Puustinen (M)

Ordförande servicenämnden

Telefon:

Servicenämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Servicenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 5 januari 2023