Servicenämnden

Vi ansvarar för att tillhandahålla och utföra tjänster åt andra nämnder.

Vi hjälper också andra nämnder vid upphandlingar och intierar, genomför och samordnar upphandlingar för flera upphandlande myndigheter.

En nämnd är den politska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2021

Torsdag 14 januari
Torsdag 11 februari
Onsdag 17 mars
Onsdag 14 april
Onsdag 19 maj
Onsdag 16 juni
Torsdag 26 augusti
Torsdag 16 september
Torsdag 14 oktober
Onsdag 17 november
Torsdag 16 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Arne Jonsson

Ordförande servicenämnden

Telefon:

Servicenämnden

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Servicenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 23 september 2021