Servicenämnden

Vi ansvarar för att tillhandahålla och utföra tjänster åt andra nämnder.

Vi hjälper också andra nämnder vid upphandlingar och initierar, genomför och samordnar upphandlingar för flera upphandlande myndigheter.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024

Torsdag 18 januari
Torsdag 8 februari
Torsdag 21 mars
Torsdag 18 april
Onsdag 15 maj
Måndag 10 juni
Torsdag 29 augusti
Torsdag 19 september
Onsdag 9 oktober
Torsdag 14 november
Onsdag 11 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Jari Puustinen (M)

Ordförande servicenämnden

Telefon:

Servicenämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Servicenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 31 maj 2024