Samhällsbyggnadsnämnden

Vårt uppdrag är att utveckla och sköta staden på ett sätt som främjar hållbarhet.

Vi ansvarar för:

  • planering av kommunens mark, vatten och trafik
  • bygglov med rådgivning och tillsyn över byggandet i kommunen
  • kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar
  • kollektivtrafik
  • parkering
  • myndighetsutövning inom färdtjänst och samhällsbetalda resor
  • modeller, kartor och kommunens geografiska informationssystem (GIS)
  • miljöövervakning
  • myndighetsutövning enligt miljöbalken

Vi arbetar också för trafiksäkerhet, framkomlighet och för att minska miljöbelastningen i staden så att Eskilstuna blir en mer trivsam stad.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024

Tid: 08.30-16.00

Onsdagen den 17:e januari

Måndagen den 12:e februari

Måndagen den 25:e mars

Onsdagen den 17:e april

Tisdagen den 14:e maj

Torsdagen den 13:e juni

Onsdagen den 28:e augusti

Fredagen den 20:e september

Tisdagen den 8:e oktober

Tisdagen den 12:e november

Tisdagen den 10:e december

 

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar stadsbyggnadsnämnden

Kontakta nämnden

Sarita Hotti (S)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Telefon:

Samhällsbyggnadsnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 14 juni 2024