Räddningstjänst- och tillståndsnämnden

Vi ansvarar för kommunens uppgifter inom räddningstjänstområdet.

Vi ansvarar för myndighetsutövning och bedriver tillsyn och lämnar yttranden till andra myndigheter inom följande områden:

  • Livsmedel
  • Alkohol
  • Tobak
  • Skydd mot olyckor
  • Brandfarliga och explosiva varor

Vi ansvarar också för:

  • Säkerhet och skydd för de som bor och vistas i kommunen.
  • Operativ räddningstjänst vid bränder och olyckor inom kommunen.
  • Myndighetsutövning när det gäller sotning.
  • Information och utbildning om brandsäkerhet till enskilda och företag inom kommunen.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024

Plats: Brandstationen, Sundbyvägen 2
Tid: 08.30

Tisdag 23 januari
Torsdag 8 februari
Torsdag 21 mars
Torsdag 18 april
Onsdag 22 maj
Tisdag 11 juni
Torsdag 22 augusti
Måndag 16 september
Måndag 7 oktober
Torsdag 14 november
Onsdag 11 december

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar miljö- och räddningstjänstnämnden

Kontakta nämnden

Geerth Gustavsson (S)

Ordförande räddningstjänst- och tillståndsnämnden

Telefon:

Räddningstjänst- och tillståndsnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Räddningstjänst- och tillståndsnämnden
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Vardagar kl. 10.00-12.00 samt kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 27 mars 2024