Överförmyndarnämnden

Vi är en gemensam nämnd för Eskilstuna och Strängnäs kommun.

Våra uppgifter är:

  • Tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap
  • Att ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Detta gäller även myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt.
Vårt arbete har stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024

Tisdag 16 januari
Torsdag 8 februari
Tisdag 26 mars
Måndag 22 april
Tisdag 21 maj
Tisdag 11 juni
Tisdag 27 augusti
Torsdag 19 september
Onsdag 9 oktober
Torsdag 14 november
Onsdag 11 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Gunilla Ternert (M)

Ordförande överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

E-post rörande individärenden och övriga frågor kopplade till Överförmyndarnämnden mejlas till overformyndarkontoret@eskilstuna.se

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 26 mars 2024