Överförmyndarnämnden

Vi är en gemensam nämnd för Eskilstuna och Strängnäs kommun.

Våra uppgifter är:

  • Tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap
  • Att ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Detta gäller även myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt.
Vårt arbete har stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2021
Plats: Värjan i Eskilstuna eller Strängnäs kommunhus
Tid: 13.00

Onsdag 20 januari, Strängnäs
Onsdag 10 februari, Eskilstuna
Torsdag 18 mars, Strängnäs
Tisdag 13 april, Eskilstuna
Onsdag 19 maj, Strängnäs
Onsdag 16 juni, Eskilstuna
Onsdag 25 augusti, Strängnäs
Måndag 13 september, Eskilstuna
Tisdag 12 oktober, Strängnäs
Onsdag 17 november, Eskilstuna
Tisdag 14 december, Strängnäs

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Gunilla Ternert

Ordförande överförmyndarnämnden

Telefontider överförmyndarkontoret

Måndag-onsdag 10.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

016-710 50 80

Telefon:

  • Avvikande telefontider

    • Dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd.
    • Telefontiden är stängt den 21, 27 oktober och den 11 november.

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 5 oktober 2021