Eskilstuna kommun

Överförmyndarnämnden

Vi är en gemensam nämnd för Eskilstuna och Strängnäs kommun.

Våra uppgifter är:

  • Tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap
  • Att ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Detta gäller även myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt.
Vårt arbete har stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2023

17:e januari, Strängnäs

6:e februari, Eskilstuna

14:e mars. Strängnäs

18:e april, Eskilstuna

23:e maj, Strängnäs

13:e juni, Eskilstuna

29:e augusti, Strängnäs

26:e september, Eskilstuna

10:e oktober, Strängnäs

14:e november, Eskilstuna

12:e december, Strängnäs

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Gunilla Ternert (M)

Ordförande överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

E-post rörande individärenden och övriga frågor kopplade till Överförmyndarnämnden mejlas till overformyndarkontoret@eskilstuna.se

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 4 september 2023