Överförmyndarnämnden

Vi är en gemensam nämnd för Eskilstuna och Strängnäs kommun.

Våra uppgifter är:

  • Tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap
  • Att ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Detta gäller även myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt.
Vårt arbete har stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2022
Plats: Värjan i Eskilstuna eller Strängnäs kommunhus
Tid: 13.00

Måndagen den 17:e januari, Eskilstuna
Måndagen den 7:e februari, Strängnäs
Måndagen den 14:e mars, Eskilstuna
Måndagen den 25:e april, Strängnäs
Måndagen den 23:e maj, Eskilstuna
Måndagen den 13:e juni, Strängnäs
Måndagen den 22:e augusti, Eskilstuna
Måndagen den 19:e september, Strängnäs
Måndagen den 10:e oktober, Eskilstuna
Måndagen den 14:e november, Strängnäs
Måndagen den 12:e december, Eskilstuna

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Gunilla Ternert

Ordförande överförmyndarnämnden

Telefontider överförmyndarkontoret

Måndag-onsdag kl. 10.00-12.00
Torsdag kl. 13.00-15.00

Telefon:

  • Avvikande telefontider

    • Dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd.
    • Onsdag den 27 april är telefontiden stängd
    • Vi kommer endast ha telefontid onsdagar-torsdagar från (vecka 15) till och med (vecka 24) under april & maj.Onsdagar kl 10-12 och torsdagar kl 13-15.

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 16 maj 2022