Miljö- och räddningstjänstnämnden

Vi ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och räddningstjänstområdet.

Vi ansvarar för myndighetsutövning och bedriver tillsyn och lämnar yttranden till andra myndigheter inom följande områden:

  • Avlopp
  • Hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Miljöskydd
  • Alkoholtillsyn
  • Miljöövervakning

Vi ansvarar också för:

  • Säkerhet och skydd för de som bor och vistas i kommunen.
  • Operativ räddningstjänst vid bränder och olyckor inom kommunen.
  • Myndighetsutövning när det gäller sotning.
  • Information och utbildning om brandsäkerhet till enskilda och företag inom kommunen.

En nämnd är den politska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2021
Plats: Ebelingrummet, Stadshuset
Tid: 08.30

Onsdag 10 februari
Tisdag 16 mars
Onsdag 14 april
Tisdag 18 maj
Tisdag 15 juni
Onsdag 25 augusti
Torsdag 16 septembegr
Onsdag 13 oktober
Torsdag 18 november
Torsdag 16 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Geerth Gustavsson

Ordförande miljö- och räddningstjänstnämnden

Telefon:

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Miljö- och räddningstjänstnämnden
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Vardagar kl. 10.00-12.00 samt kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 7 oktober 2021