Eskilstuna kommun

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Vi ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och räddningstjänstområdet.

Vi ansvarar för myndighetsutövning och bedriver tillsyn och lämnar yttranden till andra myndigheter inom följande områden:

  • Avlopp
  • Hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Miljöskydd
  • Alkoholtillsyn
  • Miljöövervakning

Vi ansvarar också för:

  • Säkerhet och skydd för de som bor och vistas i kommunen.
  • Operativ räddningstjänst vid bränder och olyckor inom kommunen.
  • Myndighetsutövning när det gäller sotning.
  • Information och utbildning om brandsäkerhet till enskilda och företag inom kommunen.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2023
Plats: Brandstationen, Sundbyvägen 2
Tid: 08.30

Onsdag 18 januari
Onsdag 8 februari
Tisdag 14 mars
Onsdag 26 april
Onsdag 24 maj
Måndag 19 juni
Onsdag 30 augusti
Torsdag 21 september
Onsdag 11 oktober
Onsdag 15 november
Onsdag 13 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Geerth Gustavsson (S)

Ordförande miljö- och räddningstjänstnämnden

Telefon:

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Miljö- och räddningstjänstnämnden
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Vardagar kl. 10.00-12.00 samt kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 15 mars 2023