Miljö- och räddningstjänstnämnden

Vi ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och räddningstjänstområdet.

Vi ansvarar för myndighetsutövning och bedriver tillsyn och lämnar yttranden till andra myndigheter inom följande områden:

  • Avlopp
  • Hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Miljöskydd
  • Alkoholtillsyn
  • Miljöövervakning

Vi ansvarar också för:

  • Säkerhet och skydd för de som bor och vistas i kommunen.
  • Operativ räddningstjänst vid bränder och olyckor inom kommunen.
  • Myndighetsutövning när det gäller sotning.
  • Information och utbildning om brandsäkerhet till enskilda och företag inom kommunen.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2022
Plats: Brandstationen, Sundbyvägen 2
Tid: 08.30

Torsdag 13 januari
Måndag 14 februari
Torsdag 17 mars
Torsdag 21 april
Torsdag 19 maj
Torsdag 16 juni
Torsdag 25 augusti
Torsdag 22 september
Torsdag 13 oktober
Torsdag 17 november
Onsdag 14 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Geerth Gustavsson

Ordförande miljö- och räddningstjänstnämnden

Telefon:

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Miljö- och räddningstjänstnämnden
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Vardagar kl. 10.00-12.00 samt kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 25 april 2022