Kultur- och fritidsnämnden

Våra verksamheter erbjuder bildning, upplevelser och aktiviteter av olika slag.

Vi ansvarar för kommunens:

 • Kulturskola
 • Bibliotek
 • Mötesplatser
 • Arkiv
 • Museer
 • Fritidsgårdar
 • Föreningsstöd
 • Arenor för kultur, idrott och föreningsliv

En nämnd är den politska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat. I Kultur- och fritidsnämnden ingår även Konstutskottet.

Konstutskottet är ett utskott inom Kultur- och fritidsnämnden

Konstutskottets uppdrag är att:

 • ha dialog med allmänhet, näringsliv samt kommunala nämnder och bolag om kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning
 • bereda frågor som rör kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning inför beslut i nämnd
 • upprätthålla och utveckla nämndens kompetens i konstfrågor

Konstutskottet sammanträder fyra gånger per år och i övrigt på kallelse av ordföranden.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i Konstutskottet 2019-2022
Marie Svensson (S), ordförande
Muhammed Tahsin (M)
Mikael Strömberg (SD)

Ersättare
Kent Sedin (S)
Elisabeth Martinius Nilsson (M)

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2021
Plats: Föredragningar på MS Teams och beslutsmöte i stadsmuseets föreläsningssal, om inget annat meddelas.
Tid: 08.30
Sammanträden planeras för heldag om inget annat anges i kallelsen.

Tisdag 9 februari
Onsdag 17 mars
Tisdag 13 april
Onsdag 16 juni
Onsdag 25 augusti
Torsdag 16 september
Tisdag 12 oktober
Onsdag 14 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Marie Svensson

Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Telefon:

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Kultur- och fritidsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 23 september 2021