Eskilstuna kommun

Kommunstyrelsen

Vi utses av kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Vi sammanträder varje månad och består av 15 ledamöter och 7 ersättare. Vi ansvarar för den strategiska utvecklingen, den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken.

Sammanträdesdagar 2023
Plats: Ebelingrummet, stadshuset
Tid: 15.00

Tisdag 10 januari (konstituerande)
Tisdag 17 januari
Tisdag 14 februari
Tisdag 28 mars
Tisdag 2 maj
Onsdag 7 juni
Tisdag 29 augusti
Tisdag 26 september
Tisdag 24 oktober
Tisdag 28 november

Sammanträdeshandlingar

Uppdaterad: 26 september 2023