Kommunstyrelsen

Vi utses av kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Vi sammanträder varje månad och består av 15 ledamöter och 7 ersättare. Vi ansvarar för den strategiska utvecklingen, den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2021
Plats: Ebelingrummet, stadshuset
Tid: 15.00

Tisdag 19 januari
Tisdag 16 februari
Tisdag 30 mars
Tisdag 4 maj
Tisdag 8 juni
Tisdag 31 augusti
Fredag 15 oktober
Tisdag 9 november
Torsdag 30 december

Uppdaterad: 23 september 2021