Kommunstyrelsen

Vi utses av kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Vi sammanträder varje månad och består av 15 ledamöter och 7 ersättare. Vi ansvarar för den strategiska utvecklingen, den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken.

Sammanträdesdagar 2024
Plats: Ebelingrummet, stadshuset
Tid: 15.00

Tisdag 16 januari
Tisdag 13 februari
Tisdag 26 mars
Torsdag 2 maj
Tisdag 4 juni
Tisdag 27 augusti
Tisdag 24 september
Tisdag 22 oktober
Tisdag 26 november

Sammanträdeshandlingar

Uppdaterad: 2 april 2024