Kommunstyrelsen

Vi utses av kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Vi sammanträder varje månad och består av 15 ledamöter och 7 ersättare. Vi ansvarar för den strategiska utvecklingen, den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken.

Sammanträdesdagar 2022
Plats: Ebelingrummet, stadshuset
Tid: 15.00

Tisdag 18 januari
Tisdag 15 februari
Tisdag 15 mars
Tisdag 19 april
Tisdag 17 maj
Tisdag 7 juni
Tisdag 23 augusti
Tisdag 4 oktober
Tisdag 25 oktober
Tisdag 29 november

Sammanträdeshandlingar

Uppdaterad: 21 juni 2022