Eskilstuna kommun

Gymnasienämnden

Gymnasienämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen gällande skolformerna gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2023

19 januari
13 februari
16 mars
20 april
15 juni
31 augusti
21 september
16 oktober
16 november
15 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Muhammed Tahsin (M)

Ordförande gymnasienämnden

Telefon:

Gymnasienämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Gymnasienämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 25 september 2023