Gymnasienämnden

Gymnasienämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen gällande skolformerna gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024

Tisdag 16 januari
Tisdag 13 februari
Torsdag 21 mars
Måndag 22 april
Torsdag 13 juni
Torsdag 29 augusti
Fredag 20 september
Tisdag 8 oktober
Tisdag 12 november
Tisdag 10 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Muhammed Tahsin (M)

Ordförande gymnasienämnden

Telefon:

Gymnasienämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Gymnasienämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 18 juni 2024