Gymnasienämnden

Gymnasienämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen gällande skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2022

13 januari
7 februari
24 mars
25 april
16 juni
1 september
22 september
10 oktober
17 november
12 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Robin Tannarp

Ordförande gymnasienämnden

Telefon:

Gymnasienämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Gymnasienämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 29 april 2022