Gymnasienämnden

Gymnasienämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen gällande skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola.

En nämnd är den politska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2021

Torsdag 15 januari 08.30
Torsdag 12 februari 08.30
Tisdag 10 mars 08.30
Tisdag 21 april 13.30
Torsdag 15 juni 13.30
Tisdag 22 september 08.30
Torsdag 14 oktober 08.30
Onsdag 11 november 08.30
Onsdag 9 december 08.30

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Robin Tannarp

Ordförande gymnasienämnden

Telefon:

Gymnasienämnden

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Gymnasienämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 19 oktober 2021