Grundskolenämnden

Vi är den politiska ledningen för området grundskola.

Vi ansvarar för kommunens uppgifter gällande skolformerna:

  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Fritidshem

Vi ansvarar också för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2022

13 januari
11 februari
23 mars
27 april
15 juni
31 augusti
21 september
13 oktober
16 november
14 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Mikael Edlund

Ordförande i grundskolenämnden

Telefon:

Grundskolenämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Grundskolenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 29 april 2022