Grundskolenämnden

Vi är den politiska ledningen för området grundskola.

Vi ansvarar för kommunens uppgifter gällande skolformerna:

  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Fritidshem

Vi ansvarar också för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.

En nämnd är den politska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2021

Torsdag 14 januari 08.30
Torsdag 11 februari 08.30
Tisdag 9 mars 13.30
Tisdag 21 april 08.30
Torsdag 15 juni 08.30
Tisdag 21 september 13.30
Onsdag 13 oktober 13.30
Onsdag 10 november 13.30
Onsdag 8 december 13.30

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Mikael Edlund

Ordförande i grundskolenämnden

Telefon:

Grundskolenämnden

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Grundskolenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 18 oktober 2021