Grundskolenämnden

Vi är den politiska ledningen för området grundskola.

Vi ansvarar för kommunens uppgifter gällande skolformerna:

  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Fritidshem

Vi ansvarar också för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024

Onsdag 17 januari
Måndag 12 februari
Torsdag 14 mars
Fredag 26 april
Onsdag 12 juni
Onsdag 28 augusti
Måndag 23 september
Fredag 11 oktober
Onsdag 13 november
Fredag 13 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Mikael Edlund (S)

Ordförande i grundskolenämnden

Telefon:

Grundskolenämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Grundskolenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 19 mars 2024