Eskilstuna kommun

Grundskolenämnden

Vi är den politiska ledningen för området grundskola.

Vi ansvarar för kommunens uppgifter gällande skolformerna:

  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Fritidshem

Vi ansvarar också för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2023

18 januari
10 februari
29 mars
27 april
14 juni
30 augusti
18 september
11 oktober
15 november
13 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Mikael Edlund (S)

Ordförande i grundskolenämnden

Telefon:

Grundskolenämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Grundskolenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 26 september 2023