Förskolenämnden

Vi är den politiska ledningen för området förskola.

Vi ansvarar för:

  • kommunens uppgifter gällande skolformen förskola
  • att tillgodose behovet av utbildning i Eskilstuna
  • att barn och elever får goda kunskaper och förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet

Vårt främsta mål är att förbättra kunskapsresultatet och öka likvärdigheten i skolan.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024

Torsdag 11 januari
Torsdag 8 februari
Fredag 15 mars
Torsdag 25 april
Tisdag 11 juni
Tisdag 27 augusti
Torsdag 19 september
Onsdag 9 oktober
Torsdag 14 november
Onsdag 11 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Nina Tuncer (S)

Ordförande förskolenämnden

Telefon:

Förskolenämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Förskolenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 9 februari 2024