Förskolenämnden

Vi är den politiska ledningen för området förskola.

Vi ansvarar för:

  • kommunens uppgifter gällande skolformen förskola
  • att tillgodose behovet av utbildning i Eskilstuna
  • att barn och elever får goda kunskaper och förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet

Vårt främsta mål är att förbättra kunskapsresultatet och öka likvärdigheten i skolan.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024

Torsdag 11 januari
Torsdag 8 februari
Fredag 15 mars
Torsdag 25 april
Tisdag 11 juni
Tisdag 27 augusti
Torsdag 19 september
Onsdag 9 oktober
Torsdag 14 november
Onsdag 11 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Nina Tuncer (S)

Ordförande förskolenämnden

Telefon:

Förskolenämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Förskolenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 19 juni 2024