Eskilstuna kommun

Förskolenämnden

Vi är den politiska ledningen för området förskola.

Vi ansvarar för:

  • kommunens uppgifter gällande skolformen förskola
  • att tillgodose behovet av utbildning i Eskilstuna
  • att barn och elever får goda kunskaper och förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet

Vårt främsta mål är att förbättra kunskapsresultatet och öka likvärdigheten i skolan.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2023

Plats: Ekströmska i Värjan, om inget annat anges i kallelsen.
Klockan: 08.30

Tisdag 17 januari
Måndag 6 februari

Måndag 13 mars (Utbildning/Konferens)

Tisdag 14 mars (Sammanträde + Utbildning/Konferens)
Måndag 24 april

Tisdag 2 maj (Informationsmöte 14:30-15:30, digitalt möte)
Tisdag 13 juni
Tisdag 29 augusti
Fredag 15 september
Tisdag 10 oktober
Tisdag 14 november
Tisdag 12 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Nina Tuncer (S)

Ordförande förskolenämnden

Telefon:

Förskolenämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Förskolenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 7 juni 2023