Förskolenämnden

Vi är den politiska ledningen för området förskola.

Vi ansvarar för:

  • kommunens uppgifter gällande skolformen förskola
  • att tillgodose behovet av utbildning i Eskilstuna
  • att barn och elever får goda kunskaper och förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet

Vårt främsta mål är att förbättra kunskapsresultatet och öka likvärdigheten i skolan.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2022

Plats: Ekströmska i Värjan om inget annat anges i kallelsen.
Klockan: 08.30

tisdag 18 januari
måndag 14 februari
tisdag 22 mars
tisdag 26 april
tisdag 14 juni
tisdag 30 augusti
tisdag 20 september
fredag 7 oktober
tisdag 15 november
tisdag 13 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Björn Larsson

Ordförande förskolenämnden

Telefon:

Förskolenämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Förskolenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 28 april 2022