Förskolenämnden

Vi är den politiska ledningen för området förskola.

Vi ansvarar för:

  • kommunens uppgifter gällande skolformen förskola
  • att tillgodose behovet av utbildning i Eskilstuna
  • att barn och elever får goda kunskaper och förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet

Vårt främsta mål är att förbättra kunskapsresultatet och öka likvärdigheten i skolan.

En nämnd är den politska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2021

Torsdag 14 januari 13.30
Torsdag 11 februari 13.30
Tisdag 9 mars 08.30
Tisdag 20 april 13.30
Torsdag 10 juni 08.30
Måndag 20 september 08.30 - OBS NY DAG
Onsdag 13 oktober 08.30
Onsdag 10 november 08.30
Onsdag 8 december 08.30

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Björn Larsson

Ordförande förskolenämnden

Telefon:

Förskolenämnden

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Förskolenämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 18 oktober 2021