Eskilstuna kommun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Vi är den politiska ledningen för området arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Vi ska skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Arbete
  • Egen försörjning
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället
  • Vuxenutbildning och kompetensutveckling

Våra huvuduppgifter är att:

  • själva och tillsammans med andra, erbjuda kommunmedlemmarna kompetensutveckling
    som leder till arbete och stimulerar till vidare studier
  • verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2023

Plats: Nämndrummet, Värjan - om inget annat anges i kallelsen
Klockan 08.30

Torsdag 12 januari
Tisdag 14 februari
Torsdag 16 mars
Onsdag 19 april
Tisdag 16 maj - INSTÄLLT
Onsdag 14 juni
Tisdag 29 augusti
Fredag 22 september
Onsdag 11 oktober
Onsdag 15 november
Torsdag 7 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Åsa Salo (M)

Ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Telefon:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 25 september 2023