Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Vi är den politiska ledningen för området arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Vi ska skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Arbete
  • Egen försörjning
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället
  • Vuxenutbildning och kompetensutveckling

Våra huvuduppgifter är att:

  • själva och tillsammans med andra, erbjuda kommunmedlemmarna kompetensutveckling
    som leder till arbete och stimulerar till vidare studier
  • verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer

En nämnd är den politska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2021

Plats: Nämndrummet, Värjan om inget annat anges i kallelsen
Klockan 08.30

Onsdag 20 januari
Torsdag 11 februari
Tisdag 16 mars
Tisdag 13 april
Tisdag 18 maj - INSTÄLLT
Tisdag 15 juni
Torsdag 26 augusti
Tisdag 14 september
Tisdag 12 oktober
Tisdag 16 november
Tisdag 14 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Jari Puustinen

Ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Telefon:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 23 september 2021