Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Vi är den politiska ledningen för området arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Vi ska skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Arbete
  • Egen försörjning
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället
  • Vuxenutbildning och kompetensutveckling

Våra huvuduppgifter är att:

  • själva och tillsammans med andra, erbjuda kommunmedlemmarna kompetensutveckling
    som leder till arbete och stimulerar till vidare studier
  • verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024

Onsdag 3 januari
Tisdag 13 februari
Torsdag 14 mars
Torsdag 25 april
Onsdag 12 juni
Onsdag 28 augusti
Måndag 23 september
Fredag 11 oktober
Tisdag 12 november
Tisdag 10 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Åsa Salo (M)

Ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Telefon:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 18 april 2024