Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Vi är den politiska ledningen för området arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Vi ska skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Arbete
  • Egen försörjning
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället
  • Vuxenutbildning och kompetensutveckling

Våra huvuduppgifter är att:

  • själva och tillsammans med andra, erbjuda kommunmedlemmarna kompetensutveckling
    som leder till arbete och stimulerar till vidare studier
  • verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2022

Plats: Nämndrummet, Värjan om inget annat anges i kallelsen
Klockan 08.30

Torsdag 13 januari
Torsdag 10 februari
Torsdag 24 mars
Torsdag 21 april
Torsdag 19 maj
Torsdag 16 juni (INSTÄLLT)
Torsdag 25 augusti (omvandlat till INFOMÖTE)
Torsdag 22 september
Torsdag 13 oktober
Torsdag 17 november
Torsdag 8 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Jari Puustinen

Ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Telefon:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 28 september 2022