Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen.

I kommunfullmäktige bestämmer vi de politiska målen för den kommunala verksamheten.
Vi beslutar bland annat om hur budgeten ska fördelas och väljer också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen som sedan lämnar förslag till beslut.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2022

Plats: Fullmäktigesalen, stadshuset
Tid: Klockan 09.00

Torsdag 3 februari
Torsdag 3 mars
Torsdag 31 mars
Torsdag 5 maj
Torsdag 2 juni
Tisdag-onsdag 21-22 juni
Torsdag 15 september
Torsdag 20 oktober
Torsdag 10 november
Torsdag 15 december

Följ kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktige antingen på plats eller via webb-tv.

För att följa mötet på plats anmäler du dig i receptionen i stadshuset samma dag som mötet äger rum.

Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)

1:e vice ordförande
Lars Olov Lundkvist (M)

2:e vice ordförande
Anton Berglund

Ledamöter
Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Eskilstuna har 65 ledamöter och 36 ersättare.

Majoritet

Under mandatperioden 2018-2022 ingår Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) och Nya Moderaterna (M) i majoriteten.

Opposition och valteknisk samverkan

Följande partier är i opposition: Miljöpartiet de gröna (MP), Vänsterpartiet (V), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD) och Sverigedemokraterna (SD).

I valteknisk samverkan ingår Miljöpartiet de gröna (MP), Vänsterpartiet (V), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD).

Mandatfördelning för perioden 2018-10-15 till 2022-10-14

Ordinarie

Ersättare

(S) 23

(S) 12

(C) 4

(C) 2

(M) 12

(M) 6

(MP) 2

(MP) 2

(V) 5

(V) 3

(L) 4

(L) 2

(KD) 2

(KD) 2

(SD) 13

(SD) 7

Uppdaterad: 25 april 2022