Kommunfullmäktige

Vi är kommunens högsta beslutande organ. Här sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen.

I kommunfullmäktige bestämmer vi de politiska målen för den kommunala verksamheten.
Vi beslutar bland annat om hur budgeten ska fördelas och väljer också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen som sedan lämnar förslag till beslut.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2021

Plats: Fullmäktigesalen, stadshuset
Klockan 09.00

Torsdag 4 februari
Torsdag 4 mars
Torsdag 15 april
Torsdag 20 maj
Onsdag 23 juni
Onsdag 15 september
Torsdag 21 oktober
Torsdag 25 november
Onsdag 15 december

Följ kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktige antingen på plats eller via webb-tv.
För att följa mötet på plats anmäler du dig i receptionen i stadshuset samma dag som mötet äger rum.

Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)

1:e vice ordförande
Lars Olov Lundkvist (M)

2:e vice ordförande
Niklas Frykman (L)

Ledamöter
Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Eskilstuna har 65 ledamöter och 36 ersättare.

Majoritet

Under mandatperioden 2018-2022 ingår Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) och Nya Moderaterna (M) i majoriteten.

Opposition och valteknisk samverkan

Följande partier är i opposition: Miljöpartiet de gröna (MP), Vänsterpartiet (V), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD) och Sverigedemokraterna (SD).

I valteknisk samverkan ingår Miljöpartiet de gröna (MP), Vänsterpartiet (V), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD).

Mandatfördelning för perioden 2018-10-15 till 2022-10-14

Ordinarie

Ersättare

(S) 23

(S) 12

(C) 4

(C) 2

(M) 12

(M) 6

(MP) 2

(MP) 2

(V) 5

(V) 3

(L) 4

(L) 2

(KD) 2

(KD) 2

(SD) 13

(SD) 7

Uppdaterad: 22 juni 2021