Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen.

I kommunfullmäktige bestämmer vi de politiska målen för den kommunala verksamheten. Vi beslutar bland annat om hur budgeten ska fördelas och väljer också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen som sedan lämnar förslag till beslut.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2024

Plats: Fullmäktigesalen, stadshuset
Tid: Klockan 09.00

Torsdag 1 februari
Torsdag 29 februari
Torsdag 11 april
Torsdag 16 maj
Tisdag 18 juni och onsdag 19 juni
Torsdag 12 september
Torsdag 10 oktober
Onsdag 6 november och torsdag 7 november
Torsdag 12 december

Följ kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktige antingen på plats eller via webb-tv.

För att följa mötet på plats anmäler du dig i receptionen i stadshuset samma dag som mötet äger rum.

Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)

1:e vice ordförande
Gunilla Ternert (M)

2:e vice ordförande
Anton Berglund (SD)

Majoritet

Under mandatperioden 2022-2026 ingår Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M) i majoriteten.

Opposition och valteknisk samverkan

Följande partier är i opposition: Sverigedemokraterna (SD), Vänsterpartiet (V), Centerpartiet (C), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP).

Valteknisk samverkan har bildats mellan Sverigedemokraterna (SD), Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L) samt mellan Vänsterpartiet (V), Centerpartiet (C) och Miljöpartiet (MP).

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige i Eskilstuna har 65 ledamöter och 37 ersättare.

Mandatfördelning för perioden 2022-10-15 till 2026-10-14.
Ordinarie ledamöterErsättare
Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S): 24Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S): 12
Moderaterna (M): 11Moderaterna (M): 6
Sverigedemokraterna (SD): 15Sverigedemokraterna (SD): 8
Kristdemokraterna (KD): 3Kristdemokraterna (KD): 2
Liberalerna (L): 2Liberalerna (L): 2
Vänsterpartiet (V): 5Vänsterpartiet (V): 3
Centerpartiet (C): 3Centerpartiet (C): 2
Miljöpartiet (MP): 2Miljöpartiet (MP): 2
Uppdaterad: 24 juni 2024