Kommunala bolag

Koncernen Eskilstuna Kommunföretag har existerat sedan slutet av 1996.

Koncernen består idag av moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB med följande dotterbolag.

Moderbolaget Eskilstuna kommunföretag AB har det övergripande ansvaret för att:

  • aktivt stärka ägandekontrollen
  • öka samverkan och samordning mellan de kommunala bolagen
  • förbättra ekonomin och minska risken inom bolagssektorn

Lars Andersson (S)

Ordförande, Eskilstuna Kommunföretag

Telefon:

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Uppdaterad: 28 juni 2023