Vård- och omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar för vård och omsorg till äldre personer med funktionsnedsättning.

Vår organisation är uppdelad i en stab och fem verksamhetsområden:

  • Äldreomsorg
  • Funktionshinder
  • Hälso- och sjukvård
  • Bemanningsenheten
  • Biståndskontoret

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden.

Förvaltningsledning

Johan Lindström

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Anders Karlsson

Verksamhetschef funktionshinder

Telefon:

Carl-Fredrik Movitz

Kommunikationsstrateg vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Christine Gustafsson

Kvalitets- och utvecklingschef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Fridha Söderqvist

Verksamhetschef äldreomsorg

Telefon:

Lars Jansson

Ekonomichef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Monica Helmisaari

Biståndschef

Telefon:

Patrik Holmstedt

Tillförordnad HR-chef och verksamhetschef bemanning vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Åsa Andersson

Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Telefon:

Åsa Tavemark

Utredningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 356
631 15 Eskilstuna

Uppdaterad: 23 september 2021