Vård- och omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vår organisation är uppdelad i en stab och fem verksamhetsområden:

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden.

Förvaltningsledning

Johan Lindström

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Anders Karlsson

Verksamhetschef funktionshinder
Verksamhetschef äldreomsorg, vård- och omsorgsboende

Telefon:

Anna Melin Lif

HR-chef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Fridha Söderqvist

Verksamhetschef äldreomsorg, ordinärt boende

Telefon:

Lars Jansson

Ekonomichef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Monica Helmisaari

Biståndschef och kvalitetschef

Telefon:

Patrik Nilsson

Utvecklingschef

Telefon:

Åsa Andersson

Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Telefon:

Åsa Tavemark

Utredningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Marie Johansson

Kommunikationsstrateg vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 356
631 15 Eskilstuna

Uppdaterad: 26 februari 2024