Eskilstuna kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen

Tillsammans med invånarna bygger vi en attraktiv och hållbar kommun. Här ska boende, besökare och företagare kunna trivas och växa.

Vi arbetar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden med att utveckla och sköta staden på ett sätt som främjar hållbarhet. Våra uppgifter är bland annat att:

  • Planera kommunens mark, vatten och trafik
  • Hantera bygglov och rådgivning
  • Utöva tillsyn över byggandet i kommunen

Hos oss finns även modeller, kartor och kommunens geografiska informationssystem (GIS).

Vi ansvarar också för:

  • Kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar
  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Myndighetsutövning inom färdtjänst och samhällsbetalda resor

Vi arbetar för trafiksäkerhet, framkomlighet och för att minska miljöbelastningen i staden så att Eskilstuna blir en mer trivsam stad.

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd.

Förvaltningsledning

Marianne Hagman

Förvaltningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

Jacob Lithammer

Chef Planenheten

Telefon:

Sofia Lindén

Bygglovschef

Telefon:

Mats Hällnäs

Chef Utvecklingsenheten

Telefon:

Tomas Bonér

Chef Trafikenheten

Telefon:

Daniel Wennersten

Chef Stadsmiljö

Telefon:

Mervi Nyqvist

Chef Ekonomienheten

Telefon:

Anders Enesved

Chef Projektenheten

Telefon:

Jacob Hansson

Kommunikationsstrateg

Telefon:

Ingrid Bergh Bertilsson

Chef Förvaltningsstab

Telefon:

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsplanering och förvaltning av offentlig miljö.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 29 maj 2023