Socialförvaltningen

Vi ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi utvecklar verksamheten efter de riktlinjer som Socialnämnden och Överförmyndarnämnden i Eskilstuna Strängnäs har beslutat om.

Överförmyndarkontoret tillhör också Socialförvaltningen.

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av Socialnämnden.

Förvaltningsledning

Elisabeth Kántor

Förvaltningschef

Pia Andersson

Områdeschef

Lena Söderqvist-Määttä

Områdeschef

Lena-Marie Adérn

HR-chef

Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ekonomichef

Lina Simola

Kvalitetschef

Agneta Wahlberg

Projektledare

Björn Jarl Sahlin

Kommunikationsstrateg

Socialförvaltningen

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Socialförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 23 september 2021