Eskilstuna kommun

Socialförvaltningen

Vi ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi utvecklar verksamheten efter de riktlinjer som Socialnämnden och Överförmyndarnämnden i Eskilstuna Strängnäs har beslutat om.

Överförmyndarkontoret tillhör också Socialförvaltningen.

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av Socialnämnden.

Socialförvaltningen

Telefon:

Fax:

016-710 87 04

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Socialförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Förvaltningsledning

Elisabeth Kántor

Förvaltningschef

Pia Andersson

Områdeschef

Lena Söderqvist-Määttä

Områdeschef

Hanna Sipovic

Avdelningschef Överförmyndarkontoret

Telefon:

Lena-Marie Adérn

HR-chef

Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ekonomichef

Lina Simola

Kvalitetschef

Agneta Wahlberg

Utvecklingsstrateg

Björn Jarl Sahlin

Kommunikationsstrateg

Uppdaterad: 25 oktober 2022