Socialförvaltningen

Vi ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi utvecklar verksamheten efter de riktlinjer som Socialnämnden och Överförmyndarnämnden i Eskilstuna Strängnäs har beslutat om.

Överförmyndarkontoret (länk) tillhör också Socialförvaltningen.

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av Socialnämnden.

Förvaltningsledning

Elisabeth Kántor

Förvaltningschef

Telefon:

Pia Andersson

Områdeschef

Telefon:

Lena Söderqvist-Määttä

Områdeschef

Telefon:

Lena-Marie Adérn

HR-chef

Telefon:

Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ekonomichef

Telefon:

Lina Simola

Kvalitetschef

Telefon:

Agneta Wahlberg

Projektledare

Telefon:

Björn Jarl Sahlin

Kommunikationsstrateg

Telefon:

Socialförvaltningen

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Socialförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 19 april 2021