Serviceförvaltningen

Hos oss finns personal med specialistkompetens inom en mängd områden för att ge stöd till kommunstyrelsen, övriga förvaltningar och kommunkoncernen.

Vi organiserar drift, underhåll och utveckling av:

  • Kommungemensamma system
  • Administrativa rutiner
  • Serviceproduktion som är viktig för att hålla samman kommunens styrning och resursutnyttjande

I vårt uppdrag ingår också kommunikations- och servicefunktioner för invånarnas kontakt med vår verksamhet, till exempel Eskilstuna direkt. I vår förvaltning finns även kommunens samordnade måltidsservice.

Miljödiplomering

Serviceförvaltningen är miljödiplomerad. Här hittar du miljöredovisningen för verksamhetsår 2023 Pdf, 780 kB..

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av Servicenämnden.

Förvaltningsledning

Jörgen Axelsson

Förvaltningschef

Telefon:

Mari Lönnqvist

Områdeschef

Telefon:

Jan Åkerviken

Områdeschef

Telefon:

Helena Swärd

Områdeschef

Telefon:

Pär Wiker

Områdeschef

Telefon:

Björn Eriksson

Områdeschef/Måltidschef

Telefon:

Ann-Sofie Zetterljung

Kvalitetschef

Telefon:

Linda Klinton

Kommunikationsstrateg

Telefon:

Ulrika Junebark

HR-chef

Telefon:

Erik Malm

Ekonomichef

Telefon:

Serviceförvaltningen

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Serviceförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 22 mars 2024