Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Vår målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i.

Vår förvaltning har två avdelningar:

  • Miljökontoret
  • Räddningstjänsten

Vi leder vägen till ett säkert och tryggt Eskilstuna:

  • Vi ser till att våra invånare har rätt förutsättningar för att bidra till ett säkert och tryggt Eskilstuna
  • Vi erbjuder ett professionellt individanpassat stöd i nära samarbete med kommunens övriga verksamheter
  • Vi driver arbetet med att ge människor kunskap och förståelse för att själva kunna agera och bidra till en säkert och trygg miljö

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö- och räddningstjänstnämnden.

Förvaltningsledning

Ulf Lindstrand

Förvaltningschef

Telefon:

Camilla Dahlén

Räddningschef

Telefon:

Anne-Louise Sandvik

Administrativ chef

Telefon:

Annelie Carlberg

HR-strateg

Telefon:

Anna Peldán

Kommunikationsstrateg

Telefon:

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Obs! På grund av rådande restriktioner tar vi bara emot bokade besök. Har du frågor kontakta oss via e-post eller telefon.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 23 september 2021