Kultur- och fritidsförvaltningen

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för Eskilstunas invånare och besökare.

Vi skapar förutsättningarna genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid.

Vi ansvarar för kommunens:

  • Kulturskola
  • Bibliotek
  • Mötesplatser
  • Arkiv
  • Museer
  • Fritidsgårdar
  • Föreningsstöd
  • Arenor för kultur, idrott och friluftsliv

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd.

Förvaltningsledning

Ola Bjerding

Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Michael Sundh

Ekonomichef, Kultur- och fritidsförvaltningen

Jenny Andersson

Administrativ chef, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Anette Pallhed

Kommunikationschef, Kultur- och fritidsförvaltningen

Anna Lagnström

HR-chef, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Mattias Albers

Områdeschef, Arenor och friluftsliv

Telefon:

Staffan Jonsson

Områdeschef, Kultur

Telefon:

Lena Sjöberg Rehnholm

Områdeschef, Ung Fritid och mötesplatser

Telefon:

Malin Gustafsson

Utvecklingsstrateg, Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 12 februari 2024