Kommunledningskontoret

Vårt uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna.

Vi ska även leda och samordna kommunens angelägenheter. Arbetet sker genom dialog, samverkan och delaktighet.

Hos oss ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat:

  • Miljöpolitik
  • Personalpolitik
  • Kvalitetsstyrning
  • Ekonomistyrning
  • Omvärldsanalys och planering
  • Information och kommunikation
  • IT och digitalisering
  • Internationella frågor
  • Näringslivs- och tillväxtfrågor

Hos oss finns också ansvar för statistik och frågor som rör fastighet och exploatering. Kommundirektören är vår chef och även ordförande i koncernledningsgruppen, forumet för den övergripande koncernledningen.

Kommunledningskontoret är miljödiplomerat. Här kan du läsa miljöredovisningen för 2023 Pdf, 542 kB..

Kommunledningskontorets ledningsgrupp

Tommy Malm

Kommundirektör

Telefon:

Sara Molander

Administrativ direktör

Telefon:

Anna Giotas Sandquist

Social hållbarhetsdirektör

Telefon:

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Susanne Carlsson

HR-direktör

Telefon:

Eva Norberg

Kommunikations- och digitaliserings​direktör

Telefon:

Niklas Edmark

Näringslivsdirektör

Telefon:

Kristina Birath

Fastighets- och miljödirektör

Telefon:

Stadshuset

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 7.45-16.15
Fredag kl. 7.45-16.00
Dag innan röd dag kl. 7.45-12.00

Uppdaterad: 27 mars 2024