Barn- och utbildningsförvaltningen

Vi ansvarar för att tillgodose behovet av utbildning i Eskilstuna så att barnen och eleverna får goda kunskaper och förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet.

Vårt främsta mål är att förbättra kunskapsresultatet och öka likvärdigheten i förskola, grundskola och gymnasieskolan.

Förvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Dessutom ingår ett antal gemensamma verksamheter som anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, Pedagogiskt centrum och Interkulturella enheten.

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasienämnden.

Förvaltningsledning

Lina Axelsson Kihlblom

Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon:

Annelie Pettersson

Ekonomichef

Telefon:

Moa Skoglöf

HR-chef

Telefon:

Cathrine Olsson

Administrativ chef

Telefon:

Monica Widelund

Skolchef för gymnasieskolan

Telefon:

Susanne Englund

Skolchef för grundskolan

Telefon:

Tina Persson

Skolchef förskolan

Telefon:

Ranald MacDonald

Digitaliseringsstrateg

Telefon:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 26 februari 2024