Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt stöd och kommunal vuxenutbildning.

Vi ansvarar för en stor del av de sysselsättningsprogram som genomförs i kommunen och handlägger försörjningsstöd (socialbidrag).

Vi ansvarar för följande vuxenutbildningar:

  • Grundläggande- och gymnasial nivå
  • Yrkesutbildningar
  • Yrkeshögskoleutbildningar
  • Utbildning i svenska för invandrare (Sfi)
  • Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Vi driver också projekt och arbetar med sysselsättningsstrategier över kommun- och länsgränser.

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Förvaltningsledning

Magnus Minh Gustafsson

Förvaltningschef

Telefon:

Lena Rundström

HR-chef

Telefon:

Mattias Öberg

Områdeschef Vuxenutbildningen

Telefon:

Malin Skoglund

Områdeschef arbete och försörjning

Telefon:

  • 016-710 54 35

Monica Olsson

Kommunikationsstrateg

Telefon:

Pierre Jansson

Kvalitetschef

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 29 september 2021