MENY
Eskilstuna kommun

Nytt gemensamt medborgarlöfte från Eskilstuna kommun och polisen

Exempelbild

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, skriver under årets medborgarlöfte på plats i stadshuset.

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten har samverkat under många år för att förebygga brott och skapa trygghet i Eskilstuna. Nu finns ett nytt medborgarlöfte för 2021 på plats.

I medborgarlöftet prioriteras arbetet med narkotikabrottslighet och bekämpning av droghantering på offentliga platser. Narkotikabruk och försäljning av narkotika är ett identifierat problem som får konsekvenser i form av andra brott och skapar en ökad otrygghet i det offentliga rummet.

Trygghetskänslan är en upplevelse som betyder olika saker för olika människor utifrån vars och ens olika förutsättningar och upplevelse av sin egen säkerhet ur kriminologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Att stoppa brott och våld är en grundläggande förutsättning för att öka tryggheten.

– Jag är nöjd över att kommunens och polisens arbete hela tiden stärks. Nu visar vi det igen. Polisen växlar upp och är lyhörd för medborgarnas önskemål och prioriteringar. Och tillsammans jobbar vi med att öka tryggheten, minska brottsligheten och samtidigt angripa de orsaker som ligger till grund för brottslighet med bland annat förebyggande insatser såsom Trygga Unga. Vi måste göra det tillsammans: medborgare, kommun och polis. Då kommer till slut resultaten, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Samverkan och samarbete mellan polisen, Eskilstuna kommun och andra aktörer i samhället är en förutsättning för att vi ska nå framgång i att öka tryggheten och minska brottsligheten i vår kommun. Vårt medborgarlöfte är en viktig del i det arbetet, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

Samverkan en förutsättning för att lyckas

I Eskilstuna är rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet grundläggande. Samverkan mellan kommun, polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Genom ökad samverkan är målsättningen att skapa en trygghetsskapande kraft som gör Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i. Som stöd i arbetet finns nu ett nytt medborgarlöfte för 2021 på plats.

Kontinuerlig uppföljning av arbetet
Det lokalt brottsförebyggande rådet styr och följer upp arbetet inom ramen för samverkansavtalet och årliga medborgarlöften. Rådet består av politisk styrgrupp och lokalpolisområdeschef. Rådet rapporterar löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla