MENY
Eskilstuna kommun

Ny funktion ska kartlägga covid-19 i våra verksamheter

Exempelbild

Ansvaret att ta reda på vilka verksamheter i kommunen som drabbats av covid-19 har varit tungt för våra chefer under året. För att avlasta dem och för att minska smittspridningen inrättar vi nu en funktion som ska kartlägga smittspridningen.

Kartläggningsfunktionens uppgift är att ta reda på vilka verksamheter en smittad medarbetare kan ha befunnit sig i från och med 24 timmar innan symptom.

Den ansvarar även för att informera om smittläget till berörda verksamheter samt att ta fram en sammanställning till den centrala krisledningsstaben.

Funktionen samverkar dessutom med regionens smittspårningsenhet och ska även föreslå eventuella åtgärder för att minska smittspridningen.

– Att kartlägga smittspridning belastar många chefer inom kommunen. För att avlasta cheferna ska funktionen hjälpa verksamheterna med kartläggningen så att cheferna kan fokusera på att leda och driva verksamheten på ett tryggt och säkert sätt trots rådande omständigheter, säger Björn Almroth, tf krisberedskapssamordnare på Eskilstuna kommun.

Covid-19 är en samhällsfarlig smitta och det krävs mycket snabb information för att stoppa smittspridningen. Därför är varje medarbetare skyldig att informera sin chef vid konstaterad covid-19.

En chef som har fått information om att medarbetare är bekräftat smittade med covid-19 ska kontakta kartläggningsfunktionen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla