MENY
Eskilstuna kommun

Beslut om åtgärder för att stötta det lokala närings- och föreningslivet

Exempelbild

Eskilstuna kommunkoncern har antagit ytterligare förslag till åtgärdspaket som ska stötta det lokala näringslivet och föreningslivet.

Kommunledningskontorets andra åtgärdspaket presenterades måndag 6 april. Det innehåller ytterligare förslag för att stötta det lokala näringslivet och föreningslivet. Målet är att undvika konkurser och uppsägningar som följd av coronakrisen.

Kostnadsminskningar samt likviditetsstärkande åtgärder

  • Uteserveringar och torghandel undantas från avgift gällande markupplåtelse under perioden april till september. Uteserveringar måste fortfarande söka tillstånd hos Polisen samt betala. Kommunen är fortsatt remissinstans åt Polisen men kommer inte att fakturera något. De som eventuellt fått uppgifter om kostnader kan bortse från det under aktuell period. Torghandeln är gratis och sker som i vanliga fall. Ingen polisansökan behövs här.
  • Betalningsanstånd, vid förfrågan, gällande tomträttsgäld för företag och föreningar till och med sista september.
  • Destination Eskilstuna kommer inte debitera medlemsavgifter för Eskilstuna Convention Bureau 2020.

Stärka affärsmöjligheterna för lokalt näringsliv

  • Servicenämnden får i uppdrag att underlätta för att öka antalet lokala anbud
  • Gymnasieelever i de kommunala gymnasieskolorna ska erbjudas lunchkuponger till ett värde om 75 kronor (inklusive moms) per skoldag. Erbjudande beräknas starta vecka 18 och pågå till och med vecka 22. (Instruktioner till berörda kommer inom kort.)
  • Extragåva till anställda i Eskilstuna kommun om 200 kronor. Gåvan är frivillig att nyttja och kan användas för att gynna lokala butiker, restauranger, frisörer med mera. Dock ej livsmedel, tobak eller alkohol. Erbjudandet är tidsbegränsad i två månader och beräknas starta vecka 19. (Instruktioner till kommunens medarbetare kommer inom kort.)

Näringslivsfrämjande och föreningsfrämjande åtgärder

  • Tre timmar gratis parkering i parkeringsområde C3 (markerat i rött i bilden nedan). Det gäller totalt 186 platser som kommer att vara avgiftsfria från måndag 20 april till och med 15 augusti. Skyltar kommer upp i början av maj. I appen Eskilstuna direkt finns också ikon för parkering med karta som visar parkeringarna inom C3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret startar företagsakut för att stärka servicen till näringslivet.
  • Näringslivsavdelningens budget omprioriteras för att stödja näringslivsaktörer i krisaktiviteter. Beräknas inledningsvis ge ett utrymme på 1 000 000 kronor.
  • För att stötta föreningar extra i krisen tillförs 1 000 000 kronor till kultur och fritidsnämnden. Stödet kommer ske genom föreningsbidragen.


c3

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till 10,9 miljoner kronor, där 4 miljoner finansieras inom nämnders befintliga ram och 6,9 miljoner kronor finansieras genom kommunstyrelsens (KS) allmänna. Totalt finns 6,9 miljoner kronor avsatt för KS allmänna, vilka nu alltså används för detta ändamål.

Konsekvenserna av kraftigt ökad arbetslöshet bedöms dock kunna lindras med föreslagna åtgärder vilket försvarar satsningen.


Beslut om åtgärdspaketet fattades som ett ordförandebeslut den 16 april. Formellt beslut om åtgärderna kommer att tas av kommunfullmäktige den 14 maj.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla