MENY
Eskilstuna kommun

Årsredovisningen för 2019 sammanfattar årets resultat

Eskilstuna kommuns årsredovisning beslutades av kommunfullmäktige den 26 mars och sammanfattar årets viktigaste händelser och ekonomiska resultat. Kommunen redovisar ett överskott för år 2019, vilket är viktigt för att kunna finansiera välfärden på sikt.

Sverige är inne i en period där den demografiska utvecklingen ställer stora krav på kommunernas verksamhet. I Eskilstuna betyder det att andelen unga under 20 och äldre över 80 ökar mer än den övriga befolkningen vilket innebär att färre ska försörja fler.

Trots det har Eskilstuna kommun i princip nått den budgeterade nivån för 2019 på 153 miljoner kronor. Det beror på att kostnadsutvecklingen bromsades upp med start efter delårsrapport 1 genom åtgärder som inköpsstopp och restriktivitet vid anställningar. Några nämnder har dock ett fortsatt besvärligt ekonomiskt läge, men nämndernas åtgärdsarbete tillsammans med höjd utdelning från bolagskoncernen har bidragit till resultatet.

Behov av arbetsmarknadsinsatser

Årets resultat uppgår till 147 miljoner kronor för kommunen och 190 miljoner kronor för bolagskoncernen. Måluppfyllelsen är bättre än eller nära målet för samtliga områden.

Arbetslösheten har ökat i likhet med resten av riket och låg på 13,3 procent vid årets slut. Fler hushåll har behov av ekonomiskt bistånd. Behovet av olika former av arbetsmarknadsinsatser, yrkesutbildningar och kommunala jobb för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är fortsatt mycket stort.

Under året har över 600 vuxna elever gått en yrkesutbildning. Över 80 procent av eleverna får arbete eller väljer att studera vidare efter utbildningen.

Arbete för ökad trygghet

Arbetet med strategisk stadsdelsutveckling och ökad trygghet i Eskilstuna pågår. Det är ett fortsatt viktigt område då det i senaste medborgarundersökningen framkom att invånarnas upplevelse av trygghet minskar. I Årby och Fröslunda utvecklas nya mötesplatser med familjecentraler, jobbcentrum, fritidsgård och biblioteksverksamhet.

-Kommunen står fortfarande inför stora utmaningar inom det sociala området under de kommande åren. När det blir fler yngre och äldre i samhället behöver vi investera i bland annat äldreboenden, skolor och förskolor. Ett starkt ekonomiskt resultat är viktigt för att vi ska kunna finansiera välfärden på sikt, säger kommundirektör Tommy Malm.

Ta del av årsredovisningen

Här kan du ladda ner årsredovisningen som pdf, komplett med verksamhetsberättelser, finansiell analys och ekonomisk redovisning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla