MENY
Eskilstuna kommun

Inga oegentligheter i arbetet med Sigurdsristningen

Exempelbild

Under vintern 2019/2020 har en extern granskning genomförts i syfte att övergripande bedöma om projektet med att tillgängliggöra Sigurdsristningen har genomförts och säkerställts på ett ändamålsenligt sätt samt granska om några oegentligheter förekommit. Granskningen visar att inga oegentligheter har förekommit i projektet men att det finns brister och en otydlighet i projektets planering, budget och dokumentation.

Under 2017–2018 genomförde Eskilstuna kommun ett projekt för att tillgängliggöra området kring Sigurdsristningen. Syftet med arbetet var att tillgängliggöra platsen så att fler människor kan besöka natur- och kulturområdet, ett mål som också framgår i regeringens naturvårdspolitik från 2001 - Tillgänglig natur för alla. Efter många synpunkter från allmänhet och en analys av en extern konsult beslöt kommunen att avbryta arbetet innan det var klart samt återställa området i ursprungligt skick. Under vintern 2019 initierade kommunledningskontoret en extern granskning av projektets genomförande.

"Inte nöjda"

– Det fanns en god intention att tillgängliggöra Sigurdsristningen, men vi kan självfallet inte vara nöjda med att vi river en nybyggnation. Därför har vi själva initierat en extern granskning för att se över vad som gick fel, vilka åtgärder vi behöver göra hos oss och hur vi säkerställer att det här inte händer igen, säger Tommy Malm, kommundirektör Eskilstuna kommun.

Otydlig planering och brister i dokumentation

Granskningen visar att det finns ett kommunfullmäktigebeslut om investeringar i Sundbyholmsområdet och Sigurdsristningen för 2018. Däremot visar granskningen att det finns en otydlighet i projektets planering och ingen tydligt avgränsad budget, samt brister i dokumentation. Det saknas även upprättad kommunikationsplan för arbetet. Vidare visar granskningen att kommunen har brustit i kontroll av överblivet material från byggnationen, då det inte har varit möjligt att följa upp vilka mängder material som har hanterats inom projektet.

Inga oegentligheter

Däremot så har inte KPMG i sin granskning funnit några indikationer på att det har förekommit oegentligheter inom ramen för projektet. För att ytterligare säkerställa processen med överblivet material har även kommunen själva i samband med granskningen jämfört använt och överblivet material mot beställning och inte hittat några indikationer på oegentligheter.

KPMG rekommenderar följande till kommunen:

  • Säkerställa att projekt baseras på formella beslut och att det finns en tydliggjord och formellt antagen kalkyl/budget för projekt som påbörjas.
  • Säkerställa att det i samband med projekt sker en utvärdering och bedömning av om det finns behov av en kommunikationsplan.
  • Säkerställa kontroll och uppföljning av överblivet material så att material inte används i fel syfte.
  • Säkerställa tydlig och regelbunden investeringsuppföljning.
 

–Vi tar till oss av kritiken i den externa granskningen och har påbörjat ett arbete för att förbättra våra rutiner och arbetssätt. Det finns redan idag ett pågående arbete för att uppdatera och förbättra vår investeringsprocess. Lärdomarna från granskningen tar vi nu in i det arbetet. Vi ser även över vår interna styrning, tydliggör beslutsvägar och säkerställer goda metoder vid planering, kommunikation och uppföljning, säger Tommy Malm.

Förbättringsarbete påbörjat

Kommunledningskontoret har påbörjat ett förbättringsarbete för att kvalitetssäkra arbetsflöden för investeringar samt beslutsvägar. Eskilstuna kommun har i dagsläget inget pågående arbete för fortsatt tillgängliggörande av Sigurdsristningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla