MENY
Eskilstuna kommun

Förtydligande om att kommunen har slängt sommarblommor

Varför har kommunen slängt växter?

Under våren fattades beslut om besparingskrav i kommunens alla verksamheter. Odlingen av sommarblommor var då redan igång i kommunens växthus. På grund av sparkraven har park- och naturavdelningen inte kunnat anställa så många som det var tänkt. Beslutet att minska ner på utplanteringen från planerade 70 000 sommarblommor till 50 000 gjorde att park- och naturavdelningen kunde spara in framförallt arbetstid för plantering, vattning cirka två gånger i veckan och putsning av växter, men även material som gödning och jord. Beslutet fattades också för att prioritera skötseln av de permanenta planteringarna och perenner eftersom de annars blir förstörda och tar mer resurser att återställa.

Hur ser planeringen ut?

Planeringen för utsmyckningar av sommarblommorna börjar redan på hösten året innan då verksamheten tar fram färg och formtemat, bestämmer sorter på växterna för att sedan beställa hem fröer. Sådden påbörjas i januari och i början av juni är det dags att plantera ut sommarblommorna. Tanken var att göra en utökning av planteringar till denna säsong men när det ekonomiska läget förändrades var det inte läge att genomföra denna satsning. Vi tar alltid fram fler plantor än vad som behövs för att ersätta det som ibland behöver kompletteras. Målet är att svinnet ska vara så litet som möjligt.

Vad har planteras ut och vad har prioriterats bort?

Trots besparingarna planterade kommunen ut något fler blommor än förra sommaren. Cirka 53 000 blommor har planterats ut för att smycka infarter och i centrum där det rör sig många människor. Ungefär 40 planteringskärl är utplacerade och all sommarplantering har fått fin respons från allmänheten. Årets tema är Gyllene tider, olika gula och ljusa toner på blommor och prydnadsgräs för att skapa rörelse i planteringarna.

På grund av ekonomiska besparingar har vi valt att minska ner på planteringar i trafikmiljö där det är krångligare att vattna och rensa. Det är färre urnor med blommor på refugerna runt om i kommunen och amplar som var tänkt att pryda utvalda lyktstolpar slopades helt. Vi har även minskat på antal fat och övriga planteringar.

Höstplanteringarna kommer inte påverkas av sparbetinget.

Varför inte skänka eller sälja blommorna?

Kommunen får inte skänka eller sälja blommorna då det skulle konkurrera med handeln.
Nu var den bästa lösningen att kompostera och inte sälja eller dela ut då detta kan vara att konkurrera på fel sätt. Genom att kompostera blir växterna en del i gräsmattejord till nästa år. Det är tråkigt att kasta blommor och självklart behöver vi se över om det finns andra lösningar om det skulle bli ett liknande läge igen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla