MENY
Eskilstuna kommun

Årsredovisningen för 2018 sätter fokus på årets viktigaste resultat

Bild från ReTuna återbruksgalleria, AMA-personal ger service till kund.

Återbruksgallerian ReTuna är en verksamhet som uppmärksammats nationellt och internationellt under året.

Eskilstuna kommun redovisar ett överskott för femtonde året i rad. I årsredovisningen för 2018 kan du läsa om årets viktigaste händelser och ekonomiska resultat. Ta del av året som gått på eskilstuna.se/arsredovisninglänk till annan webbplats.

Eskilstuna kommun redovisar ett överskott för femtonde året i rad. Bokslutet för 2018 visar ett resultat på 144 miljoner kronor. Bolagskoncernens resultat uppgår till 190 miljoner kronor. Måluppfyllelsen visar totalt sett att kommunen i de flesta fall antingen uppfyller eller är nära att uppfylla målen. Trenden är överlag positiv.

Eskilstuna är en kommun i stark utveckling. Invånarantalet fortsätter att öka och under året blev vi 1 215 fler eskilstunabor.

Årets ekonomiska resultat

En tuffare ekonomisk situation väntar de kommande åren. Samtidigt måste kommunen fortsätta att leverera service och välfärd av hög kvalité. Investeringar måste göras i nya skolor och äldreboenden.

- Andelen unga under 20 år och äldre över 80 år ökar de närmaste åren. Det är också grupper som behöver mer kommunal service, som exempelvis förskola, skola och äldreomsorg. Eskilstuna är väl rustat och har goda förutsättningar att klara den utmaningen, säger kommundirektör Tommy Malm.

Arbetslösheten sjunker

Under 2018 fortsatte arbetslösheten att sjunka. Särskilt glädjande är det att ungdomsarbetslösheten nästan halverats under de senaste tre åren. Vårterminen visade på bättre betygsresultat i både grundskola och gymnasieskola. Bostadsbyggandet har prioriterats i stadsbyggnadsprocessen och 597 bostäder fick startbesked.

Den upplevda tryggheten ligger på en fortsatt låg nivå. Trygghetsfrågor är ett förbättringsområde som kommer att vara i fokus under 2019. Årets medborgarundersökning indikerar att invånarnas upplevelse av möjlighet till inflytande och påverkan har ökat. Det arbetet kommer att vara prioriterat även under nästa år.

Behandlas av kommunfullmäktige

eskilstuna.se/arsredovisninglänk till annan webbplats finns möjlighet att ladda ner årsredovisningen som pdflänk till annan webbplats, komplett med verksamhetsberättelser, finansiell analys och ekonomisk redovisning. Årsredovisningen ska beslutas av kommunfullmäktige den 21 mars.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör