MENY
Eskilstuna kommun

Bokslutet visar starkt resultat i nivå med höstens prognoser

Exempelbild

Eskilstuna kommun redovisar ett positivt resultat för femtonde året i rad. Det preliminära resultatet är 144 miljoner kronor. Resultatet är en försämring jämfört med föregående år då resultatet var det bästa på många år.

– Vi vet att vi har stora utmaningar framför oss med en svagare konjunktur och minskande skatteintäkter. Därför är det värdefullt att vi både levererat fantastisk verksamhet och ett positivt resultat under 2018. Vi behöver ha en buffert om vi ska kunna möta Eskilstunabornas behov under de kommande åren, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson.

Hög utvecklingstakt

Eskilstuna är i kraftig utveckling och befolkningen ökar. Framförallt är det antalet barn, unga och äldre som blir fler. Ökningen kommer att fortsätta under flera år framöver och kräver stora investeringar.

Fram till 2030 behöver det byggas 70 förskoleavdelningar, sju grundskolor och en gymnasieskola. Ett nytt äldreboende behöver byggas varje år de kommande fem åren och Kommunfastigheter planerar för att bygga 300 nya bostäder årligen.

– En kommunal organisation som är skattefinansierad och som har behov av långsiktiga investeringar får inte utsätta sig för att hamna i ekonomisk kris eller tvingas låna till löner och drift. Ett starkt resultat gör att vi är bättre rustade för framtiden, säger Tommy Malm, nytillträdd kommundirektör.

Ökade behov inom vård och skola

Resultatet på 144 miljoner kronor är 15 miljoner kronor lägre än budget. Det beror bland annat på lägre skatteintäkter än beräknat. Nämnderna har totalt sett försämrat sitt resultat jämfört med förra året och redovisar ett underskott på 39 miljoner jämfört med budget. Underskottet beror framför allt på höga kostnader för vård av barn, vuxna och äldre. Antalet barn och unga med särskilda behov har ökat i skolan och kräver mer resurser.

12 av 16 nämnder och bolag redovisar ett resultat i balans mot budget. Bolagskoncernen preliminära resultat följer budgeterad nivå på cirka 176 miljoner.

Arbetslösheten sjunker

Under 2018 fortsatte arbetslösheten i kommunen att sjunka, från 12,7 procent i början av året till 12,0 procent i december. Betygsresultaten visar också på en positiv utveckling. I grundskolan ökade andelen godkända i alla ämnen i årskurs 9 från 65,3 till 70,0 procent. Resultaten avser vårterminen.

Fakta - Bokslut och årsredovisning

Bokslutet visar Eskilstuna kommuns samlade resultaträkning. Den kompletta ekonomiska redovisningen med finansiell analys och förvaltningsberättelse antas av kommunfullmäktige den 21 mars.

Här kan du läsa mer om den ekonomiska styrningen i Eskilstuna kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla