Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Nya nämnder och ordföranden

Kommunfullmäktige har beslutat om vilka som ska sitta i de olika nämnderna.

13 december höll kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för 2018. Då beslutades vilka som ska ingå i nämnderna, alltså vara ledamöter och ersättare.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under nämnderna finns förvaltningar bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Den nya indelningen av nämnder innebär att den tidigare barn- och utbildningsnämnden försvinner och ersätts av tre nämnder: förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden.

Även en helt ny nämnd skapas: servicenämnden.

Här är ordföranden för alla nämnder vilka startar sitt arbete efter årsskiftet:

Nämnd

Ordförande

Kommunstyrelsen

Jimmy Jansson (S)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Jari Puustinen (M)

Förskolenämnden

Björn Larsson (S)

Grundskolenämnden

Mona Kanaan (S)

Gymnasienämnden

Robin Tannarp (M)

Kultur- och fritidsnämnden

Marie Svensson (S)

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Geerth Gustavsson (S)

Servicenämnden

Arne Jonsson (C)

Socialnämnden

Göran Gredfors (M)

Stadsbyggnadsnämnden

Sarita Hotti (S)

Torshälla stads nämnd

Lars-Göran Karlsson (S)

Valnämnden

Lillemor Nordh (C)

Vård- och omsorgsnämnden

Mikael Edlund (S)

Överförmyndarnämnden

Gunilla Ternert (M)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla