Telefonoperatören Tele2/Comviq har problem med sin telefoni

Det innebär att du som har ett abonnemang hos operatören kan ha svårt att komma fram till oss. Har du problem går det alltid att ringa från en telefon med ett annat abonnemang eller skicka mejl till Eskilstuna direkt på info@eskilstuna.se.

MENY
Eskilstuna kommun

Nya nämnder och ordföranden

Kommunfullmäktige har beslutat om vilka som ska sitta i de olika nämnderna.

13 december höll kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för 2018. Då beslutades vilka som ska ingå i nämnderna, alltså vara ledamöter och ersättare.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under nämnderna finns förvaltningar bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Den nya indelningen av nämnder innebär att den tidigare barn- och utbildningsnämnden försvinner och ersätts av tre nämnder: förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden.

Även en helt ny nämnd skapas: servicenämnden.

Här är ordföranden för alla nämnder vilka startar sitt arbete efter årsskiftet:

Nämnd

Ordförande

Kommunstyrelsen

Jimmy Jansson (S)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Jari Puustinen (M)

Förskolenämnden

Björn Larsson (S)

Grundskolenämnden

Mona Kanaan (S)

Gymnasienämnden

Robin Tannarp (M)

Kultur- och fritidsnämnden

Marie Svensson (S)

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Geerth Gustavsson (S)

Servicenämnden

Arne Jonsson (C)

Socialnämnden

Göran Gredfors (M)

Stadsbyggnadsnämnden

Sarita Hotti (S)

Torshälla stads nämnd

Lars-Göran Karlsson (S)

Valnämnden

Lillemor Nordh (C)

Vård- och omsorgsnämnden

Mikael Edlund (S)

Överförmyndarnämnden

Gunilla Ternert (M)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla