MENY
Eskilstuna kommun

Miljoner till Eskilstuna för att minska segregationen

Eskilstuna är en av 32 kommuner som prioriteras i regeringens satsning för att motverka segregation. 26 juni kom beskedet att Eskilstuna under 2018 får 11 298 000 kronor, 2019 runt 36 miljoner och under åren 2020-2027 runt 60 miljoner årligen.

– I Eskilstuna finns det stora skillnader i uppväxt- och levnadsvillkor, hälsa och livslängd och det här ger oss möjlighet att stärka det arbete som redan pågår. Vår främsta målsättning är att få fler människor i arbete. Det skapar ekonomiska förutsättningar för den enskilde och minskar utanförskapet, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Eskilstuna kommun har som mål att arbetslösheten ska ligga under 10 procent år 2020, ett mål som Eskilstuna är på god väg att nå. Arbetslösheten ligger nu totalt på 11,9 procent och 11,7 procent för ungdomar. Motsvarande siffror för två år sedan var 14,4 respektive 22,1 procent.

– Det är en oerhörd positiv utveckling, men den är inte lika tydlig i hela Eskilstuna. Bland invånare med lägre utbildning ser vi inte samma trend och i synnerhet är det kvinnor som har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden. I och med att satsningen är långsiktig ser jag goda möjligheter att inte bara nå 10 procent-målet utan att vi även kan hamna på samma nivå som övriga riket, vilket dessutom ger en välbehövligt ekonomiskt tillskott till skola, vård och omsorg.

Eskilstuna kommun har arbetat med förberedelser sedan utlysningen blev känd och utöver arbetslösheten läggs fokus även på barn och ungas uppväxtvillkor och att öka tryggheten. Stadsdelarna Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Lagersberg kommer att prioriteras i det fortsatta arbetet.

– Skola, socialtjänst, kultur- och fritid och arbetsmarknad har gjort en gemensam behovsinventering och tittat på allt från lokala jobbcentrum till öppna förskolor, familjecentraler, brottsförebyggande arbete och att överlag stärka kommunens närvaro i stadsdelarna, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

Arbetet inleds direkt efter sommaren i Årby, som blir pilot i arbetet.

– Nu när vi fått besked om vilka pengar det handlar om kan vi bli mer konkreta i vår planering. Vårt förberedande arbete har skapat en bra bild om vilka behoven är och dessutom en nära och tvärprofessionell samverkan mellan de verksamheter som finns i våra stadsdelar.

Bakgrund

Regeringens aviserade en satsning för att bryta segregation som sträcker sig mellan 2017-2027. Det rör sig om 2,2 miljarder årligen (425 miljoner för 2018 och 1,35 miljarder 2019) fram till 2027 där Eskilstuna är en av 32 kommuner med möjlighet att söka pengar. Tills den nya myndigheten delegationen mot segregation är igång 2019 är det Tillväxtverket som ansvarar för att fördela medel.

Sedan regeringens utlysning har Eskilstuna kommun tillsatt en styrgrupp under ledning av kommundirektören med förvaltningschefer med ansvar för socialtjänst, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, kultur och fritid samt för förskola och skola. Det finns en arbetsgrupp med områdeschefer för respektive verksamhet kopplad till styrgruppen.

Exempel på pågående/genomfört arbete

Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda, Lagersberg

 • Sommartorg och aktivitetstorg
 • Lovstöd riktat mot föreningar
 • Fritidsgårdar och mötesplatser med öppen verksamhet samt programverksamhet och gruppverksamhet
 • Mobila teamet – uppsökande fritidsverksamhet
 • Ung ingång – uppsökande verksamhet för att öka anställningsbarheten
 • Lokala nätverk med fastighetsägare, civilsamhälle, föreningsliv, näringsliv
 • Eftermiddagsverksamhet i skolorna

Skiftinge:

Utvecklingsplan, allaktivitetspark, nytt äldreboende, ombyggnad Skiftingehus, nytt handelsområde.

Fröslunda:

Utveckling av Allaktivitetshus.

Lagersberg/Råbergstorp:

Stadsläkningsprojekt.

Gemensamt i Eskilstuna:

 • Kompetensgallerian
 • Öppen idrott i Skiftinge, Årby, Stålfors och Fröslunda
 • Fritidsbank – öppnar vecka 44 i Munktellarenan
 • Fristadshus – fånga upp unga som inte går i skolan
 • El sistema – Musikskolan i Lagersberg, Fröslunda

Preliminär planering för åren 2018-2019

Hösten 2018. Inleda arbetet i Årby. Utgångspunkt i gemensam behovsanalys och planering.

Syfte: Etablera närvaro med fler kommunala verksamheter och stärka samverkan mellan olika verksamheter på plats i området.

Årby

Nya/befintliga verksamheter

 • Nytt Jobbcentrum Årby (Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen)
 • Utreda ny familjecentral (Socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt Landstinget Sörmland)
 • Ny hälsoskola (Landstinget Sörmland)

Samverkan befintliga verksamheter

 • Årby fritidsgård (Kultur- och fritidsförvaltningen)
 • Årby bibliotek (Kultur- och fritidsförvaltningen)
 • Årbyskolan (Barn- och utbildningsförvaltningen)
 • Årbygatans förskola (Barn- och utbildningsförvaltningen)
 • Mötesplats Navigatören (Vård- och omsorgsförvaltningen)
 • Fältgruppen (Socialförvaltningen)
 • Team Förebygg (Socialförvaltningen)

Hösten år 2018

Behovsanalys/inventering Lagersberg/Råbergstorp

Mindre insatser i alla prioriterade stadsdelar.

År 2019

Etablering av Jobbcentrum i Lagersberg och Fröslunda.

Behovsanalyser i resterande stadsdelar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla