MENY
Eskilstuna kommun

Årsredovisning 2017 sammanfattar årets resultat

Läs Årsredovisning 2017 som berättar om årets viktigaste händelser och ekonomiska resultat.

eskilstuna.se/arsredovisning kan du i film, text och bild ta del av året som gått.

Eskilstuna är en kommun i kraftig utveckling. Invånarantalet fortsätter att öka och under året blev vi 1 025 fler eskilstunabor. Behovet av vård och omsorg ökar, både bland barn, vuxna och äldre. Likaså ökar behovet av platser i förskola och skola. Under 2017 var investeringsnivån dubbelt så hög som tidigare år och den kommer vara fortsatt hög de kommande åren.

Årets ekonomiska resultat

2017 års resultat uppgår till 305 miljoner kronor för kommunen och 289 miljoner kronor för bolagskoncernen.

– Ett starkt resultat är en nödvändighet för att klara de utmaningar som en kommun i kraftig utveckling har. Jag vill tacka alla som bidragit till den utvecklingen. Jag vet att det har gjorts ett mycket bra arbete av tusentals medarbetare och jag har mött ett hängivet engagemang från chefer och ansvariga, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

Positiv trend

Årsredovisningen ger en inblick i kommunens verksamhet, resultat och hur väl målen uppfyllts. Måluppfyllelsen visar att kommunen i de flesta fall antingen uppfyller eller är nära att uppfylla målen och trenden är överlag positiv.

Bostadsbyggandet har tagit fart ordentligt. Under året gavs startbesked för 684 nya bostäder. Arbetslösheten sjunker, framförallt bland ungdomar, och antalet hushåll med försörjningsstöd minskar. Invånarnas förtroende för kommunens verksamheter ökade för fjärde året i rad och företagen är mer nöjda med kommunens service.

Behandlas av kommunfullmäktige

eskilstuna.se/arsredovisning finns möjlighet att ladda ner årsredovisningen som pdf, komplett med verksamhetsberättelser, finansiell analys och ekonomisk redovisning. Årsredovisningen beslutades den 29 mars av kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla