MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommuns bokslut visar starkt resultat

Eskilstuna kommun redovisar ett positivt resultat för fjortonde året i rad. Det preliminära resultatet är 305 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor över budget.

– En stabil ekonomi är nödvändig för att klara de kommande utmaningar som en kommun i utveckling för med sig. Det ger oss möjlighet att bygga skolor och äldreboenden men också göra satsningar för att skapa en attraktivare stad och landsbygd. Vi har haft stort fokus på att sänka arbetslösheten och det är så viktigt att det börjar ge resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson.

Eskilstuna är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Befolkningen ökade med mer än 1 000 invånare. Ett omfattande investeringsprogram är igång där det planeras för och byggs nya förskolor, skolor och äldreboenden.

– Under 2017 var investeringsnivån dubbelt så hög som året innan, och den kommer vara fortsatt hög de närmsta tre åren. Tack vare ett starkt resultat behöver vi inte låna upp lika mycket pengar och kan stå bättre rustade för framtiden, säger Tommy Malm, ekonomidirektör.

Stark högkonjunktur

Det finns flera anledningar till att resultatet överträffat budgeten. Högkonjunkturen är stark och skatteintäkterna blev 37 miljoner kronor högre än budgeterat. Statliga engångsersättningar för bostadsbyggande gav ett överskott på cirka 40 miljoner kronor och dessa pengar är planerade att användas under 2018 och 2019. De stora flyktingströmmarna har kulminerat och kostnaderna för nyanlända har därför minskat.

– Det här är ett mycket starkt resultat. Men det är också nödvändigt för att klara både årets och de kommande årens stora investeringar. Tack till alla medarbetare som varje dag levererar kvalitet till våra invånare, brukare och kunder, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

De flesta nämnder redovisar ett resultat i balans. Kostnaderna för vård av barn, unga och vuxna har däremot varit fortsatt höga.

Bolagskoncernens preliminära resultat landar på cirka 290 miljoner kronor vilket är 150 miljoner kronor högre än budgeterat. Samtliga bolag redovisar ett resultat i balans.

Fokus på sänkt arbetslöshet

Kommunens satsningar på sysselsättning har gjort att arbetslösheten sjunkit från 13,7 procent till 12,8 procent. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit kraftigare än i övriga landet, dock från en högre nivå. Även arbetslösheten bland nyanlända sjunker något. Kommunens kostnader för försörjningsstöd fortsätter att sjunka och antalet hushåll beroende av försörjningsstöd minskar.

SCB:s medborgarundersökning visar för tredje året i rad att invånarna är mer nöjda med kommunens verksamhet och med Eskilstuna som en plats att bo på.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla