MENY
Eskilstuna kommun

Innovativt tankesätt ger effekter för Eskilstunas invånare

Exempelbild

Eskilstuna kommuns innovativa arbetsklimat har skapat många kreativa lösningar och gett tydliga effekter för Eskilstunas invånare.

Eskilstuna kommun strävar mot att bli en utmaningsdriven och innovationsfrämjande organisation för att på bästa sätt kunna hjälpa kommunens invånare, brukare och kunder.

Effekter för Eskilstunas invånare

Närmare 700 chefer och medarbetare har gått utbildning i Modiga idéer, ledarskap för innovation, för att få kunskap, inspiration och verktyg att skapa ett kreativt arbetsklimat där alla typer av idéer och lösningar är tillåtna.

Det innovativa tankesätt som Modiga idéer vill förmedla har gett flera effekter för Eskilstuna kommuns invånare.

Konceptet ReTuna

Ett exempel på effekter av innovativt tankesätt inom kommunen är framtagningen av återbruksgallerian ReTuna. Mattias Hellström, projekt och utredningsingenjör på Eskilstuna Energi & Miljö, var en av dem som var med och tog fram delar av den prototyp som sedan blev ReTuna. Han berättar att de redan från början hade ett öppet arbetsklimat där det var tillåtet att tänka fritt kring konceptet. Utbildningen Modiga idéer hjälpte honom att fortsätta vara kreativ och verkligen inse vikten av en arbetsmiljö där alla medarbetare uppmuntas till att generera idéer och lösningar. Många av de idéer som togs fram kan vi se förverkligade idag på ReTuna länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätt medarbetare på rätt plats

På kommunens rekryteringsenhet har ett innovativt arbetssätt resulterat i flera bra lösningar. Helena Swärd, enhetschef på rekryteringsenheten, ser många effekter av detta. Bland annat har rekryteringsannonserna blivit mer attraktiva och deras tjänster finns att hitta i flera kanaler. Deras arbetssätt bidrar också till att Eskilstuna kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare, vilket gör att kommunen kan attrahera kvalificerade kandidater och anställa rätt medarbetare på rätt plats. Barnen får bra lärare och de äldre får god vård, säger Helena Swärd.

3D-kartor

Stadsbyggnadsförvaltningen kan också se stora effekter av innovativa lösningar. Ett beslut om att använda sig av ett informationssystem som visar kommande byggnationer som en karta i 3D-format har gett bättre informationsspridning och möjlighet att ta in synpunkter, idéer och förslag från invånarna.

Samarbete med forskare på Mälardalens högskola

Modiga idéers utbildning är baserad på forskning inom Innovation på arbetsplatser, ett område där Mälardalens högskola (MDH) ligger långt fram när det gäller aktuell forskning.

– Vi på kommunen tycker det är viktigt att ta tillvara på den kunskap som finns och den forskning som görs på MDH kring ämnet innovation på arbetsplatser, säger Annakarin Sandén.

För Mälardalens högskola har samarbetet med kommunen en stor betydelse.

– Samarbetet med offentlig sektor är oerhört viktig då vi på så sätt kan bidra till samhällsutvecklingen. Det handlar ju om vår framtid, vårt eget välmående och den kvalitet vi kommer att möta i samhället, säger Peter E. Johansson, ämnesföreträdare i innovationsteknik på MDH.

Kompetens byggs inom organisationen

Samarbetet med MDH resulterade i en skräddarsydd uppdragsutbildning. Utifrån den har kommunen format en intern utbildning där innovationsledare utbildar medarbetare och chefer, som i sin tur omvandlar kunskap till handling genom att föra de nya tankesätten vidare till arbetsplatserna. På så sätt byggs kompetens inom organisationen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Annakarin Sandén
Uppdragsledare för Modiga idéer