MENY
Eskilstuna kommun

Årsplan 2018: fortsatta investeringar och jobben i fokus

Årsplan 2018 har nu beslutats av kommunfullmäktige. Årsplanen beskriver hur kommunen prioriterar och fördelar sina resurser det kommande året. Ett av de största fokusområdena är fler jobb.

– Eskilstuna växer och mår bra. Befolkningen ökar, liksom skatteintäkterna. Men en växande stad innebär också att fler barn behöver lära sig läsa. Fler äldre behöver vård och omsorg. Fler behöver någonstans att bo, och ett jobb att gå till. Vi står inför flera utmaningar som en ökad befolkning för med sig. Den här årsplanen visar hur vi fördelar våra resurser för att möta de utmaningarna, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

Eskilstuna kommun budgeterar med ett överskott på 158 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultatmål på 2,5 procent av den totala budgeten. De kommande åren behövs stora investeringar i förskolor, skolor och äldreboenden. Investeringsbudgeten ligger på närmare 800 miljoner kronor 2018 och ökar ytterligare under 2019 och 2020.

– Det är viktigt att ha ett överskott för att slippa låna fullt ut till de investeringar som kommer. Samtidigt är det viktigt att fortsätta minska kostnaderna och se över möjligheterna att öka intäkterna, säger Tommy Malm, ekonomidirektör.

Fram till 2020 är målet att förbättra resultatet med 150 miljoner kronor. Bland annat handlar det om att bättre utnyttja gemensamma resurser och att samverka genom till exempel lokaler och administration. Digitalisering är ytterligare ett sätt att utveckla verksamheten och arbeta effektivare.

Fokus på jobben

Kommunfullmäktige har pekat ut fem strategiska mål som har särskild prioritet under mandatperioden. Dessa är:

  • Attraktiv stad och landsbygd
  • Höjd utbildningsnivå
  • Fler jobb
  • Social uthållighet
  • Ekologisk uthållighet

Att skapa fler jobb och att få fler i jobb har extra fokus under 2018. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten från dagens 13,6 procent till tio procent fram till 2020. Kommunens och näringslivets gemensamma arbete genom Affärsplan Eskilstuna spelar en fortsatt betydande roll för att nå det målet.

Vidare kommer Eskilstuna kommun som arbetsgivare under 2018 sysselsätta 1 000 personer genom olika jobb-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Ytterligare ett steg i målet att få fler i jobb är en satsning 560 yrkesutbildningsplatser för att möta näringslivets behov av kompetens.

Läs hela årsplanen

Här hittar du Årsplan 2018.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Pär Eriksson, kommundirektör
par.eriksson@eskilstuna.se

Tommy Malm, ekonomidirektör
tommy.malm@eskilstuna.se

FAKTA/Vad är en årsplan?

Årsplan beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen. I oktober-november sker dialog kring åtagandena. I december beslutar kommunfullmäktige om kompletteringar av årsplanen. Dessa består av ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv.
Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra och ska därför läsas tillsammans. I god tid före årsskiftet bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla