MENY
Eskilstuna kommun

Bokslutet 2016 visar starkt ekonomiskt resultat

Eskilstuna kommun gör ett starkt resultat för 2016. Bokslutet visar ett överskott på 265 miljoner kronor vilket är 125 miljoner kronor mer än budgeterat. Utöver det redovisar bolagskoncernen ett resultat på cirka 94 miljoner kronor.

Det ekonomiska läget har förbättrats jämfört med förra året. Att överskottet nu blir 125 miljoner kronor mer än budget beror främst på engångstillskott i form av statliga bidrag på 108 miljoner kronor. Det handlar bland annat om pengar för flyktingmottagande och bostadsbyggande. Det är pengar som är ett välkommet tillskott.

– Vi behöver investera i skolor, förskolor, infrastruktur, vård och omsorg. Resultatet gör att vi inte behöver låna lika mycket till dessa investeringar, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

En välskött kommun

Nämnderna har totalt sett förbättrat sina resultat jämfört med förra året och redovisar ett överskott på 23 miljoner kronor mot budget.

- En välskött kommun med en stabil ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna möta de utmaningar Eskilstuna står inför och fortsätta utveckla våra verksamheter. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som på olika sätt bidragit till det goda resultatet och tagit stort ansvar, säger kommundirektör Pär Eriksson.

De flesta nämnder och bolag har en budget i balans

Det finns däremot skillnader mellan nämnderna där sex av nio har en budget i balans medan tre nämnder visar ett underskott. Vård- och omsorgsnämnden, vars verksamhet de senaste åren visat underskott, kan i år redovisa ett positivt resultat tack vare bland annat smartare arbetssätt inom hemtjänsten och minskade vikariekostnader. Även socialnämnden redovisar i år ett positivt resultat. Fyra av fem bolag redovisar en budget i balans.

– Att vi har ett överskott är positivt, och till stor del beror det på de extra tillskott vi fått av staten under 2016. Eskilstuna, precis som övriga kommuner, står inför stora demografiska utmaningar de kommande åren med fler barn och ungdomar, en åldrande befolkning och växande invånarantal, säger ekonomidirektör Tommy Malm.

I april tar kommunfullmäktige beslut om Eskilstuna kommuns årsredovisning. Den innehåller en djupare analys och beskrivning av 2016 års verksamhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla