MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstunas invånare mer nöjda

Exempelbild

SCB:s medborgarundersökning visar att Eskilstunas invånare är mer nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på och med kommunens verksamheter. Däremot behöver invånarnas upplevelse av trygghet och upplevelse att påverka beslut förbättras.

– Årets resultat visar en förbättring på nästan alla områden. Eskilstunas
invånare upplever att de trivs bättre och är mer nöjda med våra verksamheter. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Men undersökningen visar också att det finns områden där invånarna inte är tillräckligt nöjda, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Mer information och SCB:s rapport i sin helhet.

Bra betyg för bemötande, tillgänglighet och miljö

Den största förbättringen är inom området Nöjd-Medborgar-Index som visar invånarnas upplevelser av kommunens verksamhet. Bemötande, tillgänglighet och miljöarbete är exempel på områden som förbättrats mest. Resultatet är över kommunens mål och i nivå med jämförbara kommuner.

Invånarna upplever att de är nöjda med verksamheter såsom vatten och avlopp, räddningstjänst och skola. Resultatet för miljöarbetet är ett av landets bästa. Upplevelsen av nöjdhet inom äldreomsorgen
och stöd för utsatta personer har också förbättrats men kan bli ännu bättre.

– Det finns en skillnad mellan brukarnas och allmänhetens upplevelse inom vård och omsorg. I brukarundersökningar är nöjdheten högre än i
medborgarundersökningen, men vi ser att skillnaden minskar, vilket är
glädjande, säger Anne Levirinne, kommunstrateg kvalitet, Eskilstuna kommun.

Fortsatt arbete med trygghetsfrågor och bostäder

Inom området Nöjd-Region-Index visar resultatet att invånarna totalt sett är nöjda med Eskilstuna som en plats att bo och leva på. Utbildningsmöjligheter, kommersiellt utbud och tillgång till fritidsmöjligheter sticker ut i positiv bemärkelse.
– Däremot behöver upplevelsen av trygghet och tillgången på bostäder förbättras. Det är också frågor som vi redan har starkt fokus på, säger Jimmy Jansson.

Påverkan och förtroende

Området Nöjd-Inflytande-Index är det område som generellt får lägst resultat bland alla kommuner i undersökningen. Det gäller även för Eskilstuna. Dock har alla delområden förbättrats. Mest nöjda är invånarna med information och kontaktmöjligheter medan områdena påverkan och förtroende behöver stärkas.

Kommunens egna frågor

Eskilstuna kommun har valt att ha med ett antal egna frågor inom till exempel resvanor, e-tjänster, och attraktion. Nedan är ett axplock av resultatet av dessa frågor:

  • 62 procent är stolta över Eskilstuna/Torshälla som ort, vilket är i nivå med målet och bättre än 2015
  • 31 procent känner till visionen om Eskilstuna den stolta fristaden
  • 70 procent anser de kan bidra till att Eskilstuna/Torshälla når visionen
  • 22 procent uppger att de går eller cyklar till jobbet eller skolan varje dag

Om undersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som visar hur invånarna ser på kommunen. Resultatet är ett viktigt verktyg i kommunens utvecklingsarbete. Undersökningen genomfördes mellan den 5 oktober och 8 november. Enkäten skickades ut till 1 200 invånare i åldrarna 18–84 år och svarsfrekvensen var 37 procent. Resultatet delas upp i tre områden:

  1. Invånarnasupplevelse om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI)
  2. Invånarnas upplevelse av kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI)
  3. Invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala beslut (Nöjd-Inflytande-Index, NII)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Anne Levirinne
Kommunstrateg kvalitet