MENY
Eskilstuna kommun

Komplettering av Årsplan 2017

Eskilstuna får både fler yngre och äldre invånare. Det innebär en demografisk utmaning för flera av våra verksamheter.

Nu har Eskilstunas politiker beslutat om kompletteringar till årsplanen för 2017 – så kallad KÅP. Kommunens ekonomi har förbättrats i jämförelse med förra året, men det finns en utmaning. Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre och allt fler yngre invånare påverkar kanske framför allt vården, skolan och omsorgen under de kommande åren. Dessutom är arbetslösheten fortfarande hög i Eskilstuna. Glädjande är dock att ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna minskat dubbelt så mycket som riket under 2016.

Flera insatser har redan skett, men i kompletteringen till den årsplan som togs i somras läggs fokus på framför allt förskola, äldreomsorg och att få fler i arbete.

Tidigare under år 2016 togs beslut om förstärkta arbetsmarknadsinsatser för att ge fler kvinnor och män möjlighet till egen försörjning. I KÅP finns nya satsningar på fler jobb. Bland annat genom yrkesutbildning och riktade traineeplatser. Men det handlar också om högre aktivitetskrav för de som söker försörjningsstöd.

Äldreomsorgen tillförs mer medel under 2017 och 2018, samtidigt som det sker en satsning för att bygga ut de digitala verktygen inom hemtjänsten. Även förskolan får förstärkning under 2017 och 2018 för att motverka större barngrupper.

Här är exempel på andra satsningar som återfinns bland kompletteringarna till årsplanen:

  • Två nya familjecentraler planeras för ett bättre arbeta med utsatta barn och unga.
  • Kultur- och fritidsnämnden får förstärkning för att arbeta mer effektivt mot socialt utsatta ungdomar. Det sker i kombination med tidigare beslut om satsningar på ökad trygghet.
  • Bostadsbyggandet ska snabbas på i Eskilstuna och medel avsätts för att skynda på plan- och byggprocessen, för att få fram fler planer för bostadsbyggande och etableringar från näringslivet.
  • Extramedel avsätts för att underlätta utbyggnaden av bredband på landsbygden.
  • 2017 är ett jubileumsår. Torshälla stad firar 700 år och kommunkoncernen ska bidra till firandet.
  • Satsningar görs inom området arbetsmiljö och hälsa för att sänka sjukfrånvaron.
  • Personalen inom vård och omsorg samt förskola erbjuds arbetsskor.

Det här är ett axplock av de satsningar som återfinns i KÅP 2017. Finansiering sker bland annat genom ökade statsbidrag och högre avkastningskrav på de kommunala bolagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla