Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Strategisk inriktning

Den strategiska inriktning är det styrdokument som konkretiserar visionen och som visar vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånarna, brukarna och kudnerna. Den beskriver fyraåriga strategiska mål för de mest väsentliga områden där kommunfullmäktige vill uppnå strategiska förbättringar under mandatperioden.

Strategisk inriktning utgår från invånare, brukare och kunder

Den strategiska inriktning är det styrdokument som konkretiserar visionen och som visar vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånarna, brukarna och kudnerna. Den beskriver fyraåriga strategiska mål för de mest väsentliga områden där kommunfullmäktige vill uppnå strategiska förbättringar under mandatperioden.

För att Eskilstuna ska utvecklas till en kommun som är modig, som välkomnar olikheter och idéer och tar ansvar för en trygg och hållbar framtid krävs att styrningen av kommunkoncernen stödjer visionen. Det nya styrsystemet och den strategiska inriktningen utgår därför från Eskilstunas invånare, brukare och kunder.

Strategisk inriktning 2016-2019

All verksamhet ska bygga värden och resultat för Eskilstuna­borna. Det ska ske i våra processer med utgångspunkt från Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncer­nen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling indelas i, och handlar om att skapa, sociala värden, miljömässiga värden och samhällsekono­miska värden. Effektiv organisation, med perspektiven processkvalitet, medarbetare och ekonomi, visar inåtriktat hur kommun­koncernen ska genomföra sitt uppdrag.

En bra verksamhet nås genom balans mellan hållbar ut­veckling och en effektiv organisation. 

 

Ett steg på väg mot Eskilstunas vision om framtiden

Den strategiska inriktningen 2016-2019 är en del i styrsystemet för Eskilstuna kommunkoncern. Styrsystemet består av en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort i framtiden. "Eskilstuna - den stolta fristaden" är kommunkoncernens långsiktiga ledstjärna. Vägen dit går via den fyraåriga strategiska inriktningen. Den innehåller strategiska mål som visar vad kommunfullmäktige vill uppnå under mandatperioden. Årsplanerna utgår från den strategiska inriktningen och de övergripande verksamhetsprocesserna och beskriver vad vi ska göra och uppnå under innevarande år. Styrdokument, övriga bestämmelser och lagstiftning är våra grundstenar. De utgör tillsammans med organisatio­nens värden basen för styrsystemet och ger långsiktig po­litisk vägledning.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Pirjo Schreij Paananen
Kommunstrateg ekonomi