Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Styrning under mandatperioden

I strategisk inriktning konkretiseras vägen till visionen. Här visas vad kommunfullmäktige vill uppnå under mandatperioden. I dokumentet fastställs strategiska mål för de områden där fullmäktige anser att det är viktigast att uppnå strategiska förbättringar under en man­datperiod. I Strategisk inriktning återges också den långsiktiga inriktningen för de sju övergripande verksamhetsprocesserna.

För 2016-2019 är de utåtriktade strategiska målen

  • en attraktiv stad och landsbygd
  • höjd utbildningsnivå
  • ekologisk uthållighet
  • social uthållighet
  • fler jobb

De tre inåtriktade strategiska målen för att nå en effektiv organisation är

  • kvalitet
  • attraktiv arbetsgivare
  • stabil ekonomi

Varje enhet ska utifrån sitt nuläge och identifierade behov aktivt bidra till att de inåtriktade strategiska målen uppnås. Tillsammans säkerställer dessa mål att vi utvecklar och använder våra resurser på ett effektivt sätt för att uppnå ett bra resultat i alla verksamhetsprocesser.

Styrning

Indikatorer

Kopplat till de strategiska målen finns indikatorer. Indikatorerna används för att bedöma om målet är på väg att nås och när det är uppnått. Indikatorerna delas upp i ortsindikatorer och organisationsindikatorer.

Ortsindikatorer speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen och se förbättringar för Eskilstuna som ort, även om kommunkoncernen inte har rådighet över dem utan begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Organisationsindikatorer belyser områden som kommunkoncernen har en högre grad av rådighet över. Organisationsindikatorerna från Strategisk inriktning kompletteras av 4-åriga processmål från kommunens verksamhetsprocesser. Kommunkoncernens resultat bedöms i huvudsak utifrån dessa indikatorer och processmål.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Jimmy Jansson
Ordförande kommunstyrelsen 
Nabil Mouchi
T f ekonomidirektör