MENY
Eskilstuna kommun

Viktiga perioder i korthet

1973-1996

En tuff struktur­omvandling. Den tradi­tionella verk­stads­industrin var i kris. Tiotusen jobb försvann och befolk­ningen minskade 25 år i rad. Som lägst var vi nere i 88 000 invånare.

1997-2007

Det vände. En tid präglad av stark till­växt och inflytt­ning. Fram­tids­tro börjar spira. Sam­verkans­­andan och kultur­livet blomstrar.

2008-2020

Nu är vi fler eskilstuna­bor än någon­sin. Fler och fler flyttar hit och före­tag står på kö för att etablera sig. Bostäder byggs. Staden utveck­las. Vi tar nya steg för att nå visionen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Besök måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
Dag innan röd dag 07.45-13.00

Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla
Besök måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Dag innan röd dag 08.00-13.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla