MENY
Eskilstuna kommun

Hållbar utveckling

- utåt och vad

Hållbar utveckling består av tre delar:

Sociala värden; att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning, trygghet, jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering, jämlika villkor, kultur och en god folkhälsa.

Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan.

Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjlighet att driva företag, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete.

Styrning

I kommunfullmäktiges årsredovisning visas de resultat som uppnåtts och de värden som skapats för eskilstunaborna socialt, miljömässigt och samhällsekonomiskt. Nämndernas och bolagens redovisningar ska på motsvarande sätt visa hur de bidragit till en hållbar utveckling.

Agenda 2030
Världens ledare har genom Agenda 2030 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterförbundit sig till 17 globala mål för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Respektive land har ansvar för att bidra till att målen uppnås och i dokumentet Eskilstuna Lokala Agenda sammanfattas hur Eskilstuna verkar för ett bidra till att uppnå de globala målen utifrån ett lokalt perspektiv.

Glokala Sverige
Glokala Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Idag deltar 163 kommuner och Eskilstuna är en av dem.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Jimmy Jansson
Ordförande kommunstyrelsen 
Pia Järnkvist
Ekonomidirektör