MENY
Eskilstuna kommun

Effektiv organisation

 - inåt och hur

Effektiv organisation har tre perspektiv.

Perspektivet attraktiv arbetsgivare tillgodoser behovet av kompetens i form av rekrytering och utbildning samt andra personalpolitiska satsningar. Kreativitet och innovation stimuleras av bra ledarskap.

Perspektivet stabil ekonomi omfattar åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans. Effektivt resursutnyttjande och en god verksamhetsstyrning ger en stabil ekonomi.

Perspektivet kvalitet omfattar utveckling av arbetsmetoder, så att tillgänglig tid används på bästa sätt, att möjlighet till förnyelse och förenkling tillvaratas; helt enkelt att vi gör rätt saker på rätt sätt. Väl fungerande kommunikation ger tydlighet och samsyn om de mål som organisationen ska nå. En effektiv organisation uppnås i balans mellan de tre perspektiven.

Styrning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Jimmy Jansson
Ordförande kommunstyrelsen 
Pia Järnkvist
Ekonomidirektör