MENY
Eskilstuna kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016

Undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016" visar att personer som har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende i Eskilstuna är nöjda med helheten av de insatser vi erbjuder. Till förbättringsområdena hör möjlighet att påverka och lämna synpunkter, men resultaten har förbättrats sedan förra undersökningen.

Undersökningen visar att de äldre ger generellt goda omdömen om hemtjänsten och det enskilda vård- och omsorgsboendet i sin helhet. Även personalens bemötande får goda omdömen. Det är också glädjande att resultaten i vård- och omsorgsnämndens verksamheter till stora delar förbättrats sedan förra undersökningen.

Av brukarundersökningen framgår att vi behöver informera brukarna om vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål – det är ett av områdena där såväl hemtjänsten som vård- och omsorgsboende får sämst resultat. Andra förbättringsområden gäller "brukarens möjlighet att påverka vid vilka tider man får hjälp".

Hur ligger vi till i jämförelse med övriga Sverige?

De flesta resultaten visar på en bra verksamhet och i förhållande till rikssnittet är vård- och omsorgsnämndens verksamheter i klass med rikssnittet inom de flesta områden. Svaren är en sammanvägning av såväl brukares som anhörigs uppfattningar och kommer troligtvis alltid att vara det. Exempelvis inom området vård- och omsorgsboende är det en stor del anhöriga som avger enkätsvaren å brukarens vägnar, då flertalet brukare inte själva kan besvara enkäten.

Vad händer med resultaten?

De områdeschefer som är berörda av undersökningen analyserar sina resultat och plockar ut ett antal förbättringsområden och som de kommer att arbeta med. Är det förbättringar av större art som behöver göras, måste nämnden ta beslut om det. Dessa ändringar förs in som åtaganden, det vill säga mål för sådant som ska utföras under året, i nämndens verksamhetsplan.

På varje enhet anger man sedan aktiviteter som ska utföras under året för att utveckla förbättringsområdena.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under mars till och med juni månad 2016. Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 januari 2016 hade hemtjänst minst 2 timmar per månad eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

www.socialstyrelsen.se/aldreundersokninglänk till annan webbplats, finns mer att läsa om de nationella resultaten. Resultat finns också redovisade per län och kommun och för verksamheter ner till minst 7 svarande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla