MENY
Eskilstuna kommun

Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner släpptes den 15 september 2015. Eskilstuna sänker sin placering marginellt från plats 180 till 186, men resultatet visar en generell förbättring av attityder till företagande i Eskilstuna.

I Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet förra året gjorde Eskilstuna ett kraftigt lyft med en ökning av 57 placeringar. I år tappar Eskilstuna sex placeringar. 

Årets resultat är en stabilisering på en bra nivå och en bekräftelse på att kommunen förbättrar sig. Förändringar på mer eller mindre än 20 placeringar är så små att det kan ses som ett i stort oförändrat läge.

Resultatet visar en generell förbättring av attityder till företagande i Eskilstuna. De största förbättringsområdena är allmänhetens, politikens, tjänstemännens, medias samt skolans attityder till företagande som alla visar en positiv ökning. Resultatet visar att politikens och företagens uppfattningar om företagsklimatet i Eskilstuna ytterligare har närmat sig varandra vilket betyder en allt större samsyn i frågor som rör företagsklimatet i kommunen. 

Hela kommunkoncernen kraftsamlar tillsammans med näringsliv och samarbetsparter för att förverkliga idéer och aktiviteter som ska stärka näringslivsklimatet. Kommunen arbetar aktivt internt i organisationen för att lyfta fram vikten av ett framgångsrikt näringsliv vilket troligen gett effekt och avspeglas i undersökningen.

Undersökningen visar ett försämrat resultat inom tele och IT, tillgång till medarbetare med rätt kompetens samt nyföretagssamhet. Områden som kommunen jobbar på för att förbättra. Framför allt resultatet gällande kompetensförsörjning sätter fingret på Eskilstunas största utmaning med en hög arbetslöshet samtidigt som företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Kommunen etablerar just nu ett YH-center som syftar till att knyta yrkesutbildningarna tydligare till företagens behov.

Resultatet i Svenskt näringslivs mätning kring företagsklimatet avgörs bland Sveriges 290 kommuner.Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som "summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.”

www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2015 visar en generell förbättring av attityder till företagande i Eskilstuna.

7116

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla