MENY
Eskilstuna kommun

Stadens kultur och tillväxt - en undersökning av kulturvanor

Ett rikt kulturliv skapar tillväxt, det är en av de viktigaste konkurrensfördelarna som en stad kan ha. Det menar Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, som tillsammans med Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, har författat rapporten "Stadens kultur och tillväxt" där Sveriges 34 största städer rangordnats efter kommuninvånarnas kulturvanor.

I det kulturindex som räknats fram hamnar Eskilstuna på plats 32. I topp ligger Lund, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kulturvanor 2008-2012 – Eskilstunas placering
Teater – plats 21
18 procent teaterbesökare (ökning jämfört med 2003-2007: 6 procent).

Bokläsning – plats 29
34 procent bokläsare (minskning: 14 procent).

Biblioteksbesök – plats 31
17 procent biblioteksbesökare (minskning: 4 procent).

Bio – plats 27
22 procent biobesökare (minskning: 12 procent).

Pop- och rockkonsertbesök – plats 32
9 procent pop-/rockkonsertbesökare (minskning: 1 procent).

En stad eller plats är, grovt förenklat, summan av vad som finns där, vem som finns där och vad som är på gång. Svaren på de frågorna kan sägas ge värdet av stadens attraktionskraft.

Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut viktigaste konkurrensfördelarna för en stad. Med större kulturutbud och fler skapande individer i befolkningen ökar en stads möjlighet att växa och locka till sig kreativa och kunskapsintensiva människor och i deras spår investeringar och nya företag.

Kulturindex ger ett övergripande mått på hur kulturellt aktiv befolkningen är i respektive kommun, när det gäller vissa kulturvanor. Vanorna styrs av sådant som utbud, utbildningsnivå och livsstil. Att Eskilstuna har en låg utbildningsnivå och en hög arbetslöshet bidrar till stadens resultat i undersökningen.

Kulturvanor är ingenting som ändras i en handvändning. Det handlar om långsamma processer. Men en tydlig trend i undersökningen är att vi numera hellre vill gå på live-evenemang, som konserter och teater, än på bio.  I Eskilstuna har teaterbesökarna ökat mer än i andra städer, medan den däremot är den enda stad där konsertbesökarna minskat, om än marginellt. Anledningar till att relativt få går på pop-/rockkonserter kan vara att Eskilstuna ännu saknar en större arena anpassad för den sortens evenemang. Dessutom har det varit ont om kommersiella lokala konsertarrangörer de senaste åren, samtidigt som även landstinget minskat denna typ av kultursatsningar. Kommunen har de senaste åren prövat olika sätt att arbeta för att stötta både föreningar och företag som vill anordna kulturarrangemang.

Bokläsandet i Eskilstuna har minskat kraftigt enligt undersökningen, och även biblioteksbesökarna har minskat, om än i mindre utsträckning. Sedan 2012 ökar dock biblioteksbesöken igen till följd av ett målmedvetet arbete från Eskilstuna stadsbibliotek. Ett framgångsrikt koncept har varit de nya mötesplatser som inrättats, och satsningen på avdelningen "Barn och unga" på stadsbiblioteket. Olika projekt genomförs för att stimulera läsning. Detta ska utökas under 2014, då kommunfullmäktige har avsatt särskilda medel för att stimulera läsning hos barn och unga.

Om undersökningen
Det är Fastighetsägarna som tillsammans med SOM-institutet har undersökt en rad faktorer som påverkar hur attraktiv en stad är att bo i utifrån ett kulturperspektiv. De har tittat på tillväxttakten, invånarnas utbildningsnivå och löneläge, priserna på boende och hur många som är egen- och småföretagare.

Grundinställningen är att ingenting säger så mycket om en stad som de människor som lever sina liv där, deras vanor och attityder. Det spelar ingen roll om din stad har ett fantastiskt utbud om ingen nyttjar det. Därför är det invånarna i de 34 städer i Sverige som SKL (Sveriges kommuner och landsting) definierar som storstäder eller större städer, som står i centrum.

All data är insamlad av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Mellan 2003 och 2012 har sammanlagt 28 000 personer fått svara på enkäter med frågor om sina kulturvanor. Ett index för människors kulturvanor har räknats fram utifrån hur ofta de går på teater, bio, konsert, bibliotek, samt hur ofta de läser böcker.

Mätpunkterna var andelen som går på teater minst två gånger om året, går på bio minst fyra gånger om året, besöker ett bibliotek minst en gång i månaden, läser en bok minst någon gång i veckan och går på pop-/rockkonsert minst två gånger om året.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla